Akülerde kullanılan genel kavramlar nelerdir?

Genel Tanımı ile bir hücre veya akünün kapasitesi (mevcut şarj miktarı) amper-saat (Ah) olarak ifade edilir. Amper elektrik akımını ölçmekte kullanılan bir birimdir; bir devreden bir saniyede geçen enerji coulombunu ifade eder. Bir akünün kapasitesinin ölçümü, akü terminal voltajına (1.75v/hücre) erişene değin sabit bir deşarjla boşaltılması ile yapılır. Bu işlem 25C sabit sıcaklıkta normal oda şartlarında yapılır. Kapasite, terminal voltaja erişilen deşarj akımının zamanla çarpılması ile elde edilir.

Bilinmesi gereken başka bir kavram ise NOMINAL VOLTAGE veya HR (Hour Rate=Saat Oranı) dır. Akünün sağlayabileceği enerjiyi "rated (ölçülebilen) akım" olarak adlandırırlar. Akü bilgi dokümanlarında genllikle 1 saat, 3 saat, 10 saat ve 20 saat değerleri verilir. Bir akü için 200Ah (10 saat ölçülebilir) değer deklare ediliyor ise, bu akü standart koşullarda 10 saat boyunca 20Ah akım verebilir demektir. Alternatif olarak, deşarj değeri C değeri olarak da verilebilir; 1C değeri, akünün deklare edilen kapasitesi kadar akımın 1 saatlik deşarjı sonucu oluşan durumu anlatır. 100Ah'lık bir aküden bir saat boyunca 100Ah güç çekilirse (deşarj edilirse), işlem sonunda aküde kalan güç 1C değeridir.

Örneğin, 5Ah bir akünün 5Ah olarak adlandırılması için 20 saat süre ile saatte 1Ah çıkış yapabiliyor olması gerekir. High Rate akülerde bu hesaplama 10 saat üzerinden yapılır. High Rate akü 10 saat süre ile 2 Ah çıkış verebilen aküdür. Örnek:

 • WP26-12 20H (saat oranı) toplam 26Ah
 • KPH75-12N 10H (saat oranı) toplam 75Ah

Genel olarak aküler yavaş ve düzenli akımda deşarj olduklarında en iyi performansı verirler. Hızlı deşarj durumlarında daha düşük kapasiteli performans gösterirler.

Bir kurşun asit akünün kullanım ömrü içerisinde kullanılan kurşun plakaların kalınlığı ile doğru orantılıdır. Kullanım süresince ortaya çıkan kimyasal tepkimeler ile akü içindeki kurşun aşınır ve eksilir. Genel mantık olarak, daha yüksek kurşun kullanılan bir akü tasarımı size, daha fazla sayıda şarj-deşarj sağlar; bu da daha uzun kullanım ömrü demektir.

Dünya analogdan dijitale doğru dönüşürken, akülerden beklenen işlevler de çeşitlenmiştir. Sabir bir akım çekme gereksinimi olan analog araçların tersine, dijital ekipmanlar kısa ve aşırı anlık akımlar çekerler.

Dijital ekipman kullananlar için önemli bir bilgi akünün iç rezistansıdır. Miliohm birim ile ölçülen rezistans, bu tür kullanımlarda akü ömrünü belirlemek için önemli bir kritere dönüşür. Rezistans değeri ne kadar düşük olursa, akü talep edilen ani akımları arz ederken daha az baskı altında olur. Yüksek rezistans değeri, mevcut enerjinin istenen anlık ani taleplere doğru olarak arz sağlayamamasına ve "düşük akü değeri" uyarısına neden olur.

Akü türleri nelerdir? Kaç çeşit akü vardır?

SLA (Sızdırmaz Kurşun Asitli Akü) ve VRLA (Valf kontrollü Kurşun Asitli Akü) terimleri aynı tip akü için kullanılan iki kısaltmadır. Temel özellikleri

 • Sızdırmaz oluşları,
 • Bakım Gerektirmemeleri

dir. Bu tür akülerin ayırıcı özelliği, akü kasası içinde yer alan, aşırı basınç durumlarında otomatik gaz çıkışı sağlayan vanalardır. Basıncın oluşmasına neden olabilecek nedenler arasında en sık rastlananı kısa devre sonucu aşırı şarj yaşanmasıdır. Bu nedenle aküler tamamen kapalı, havasız oda, kabin, dolap gibi ortamlarda şarj edilmemelidir.

AGM (Absorbed Glass Mat=Emdirilmiş Fiber-Cam Kalıp) tipi akülerde, yukarıdaki özelliklere ek olarak, kurşun levhalar arasına yerleştirilmiş fiber-cam süngerimsi bir tabaka vardır.

SLA veya VRLA veya AGM aküler üretim sırasında kasa, kurşun, asit bileşenlerinin sonradan açılamayacak şekilde imal edilir. Bu nedenle “Bakım gerektirmeyen” olarak adlandırılır.

GEL Aküler, mimari itibarı ile AGM aküler ile aynı şekilde imal edilmelerine karşın, aralarındaki temel fark: Kuru akülerde elektrolit olarak kullanılan SIVI madde yerine GEL akülerde jel kıvamında başka bir bileşik kullanılır. Bu jel madde, akü boşken sıvılaşır, doldurulduğunda katılaşır. Ek olarak, plaka yapısı da farklıdır. Aynı boy ve kilogramda Kuru bir akü, jel aküden daha fazla güç verir; örneğin aynı ölçülerdeki 100Ah kuru akünün aynı ölçülerdeki jel karşılığı 85Ah’dir. Buna karşın, yavaş deşarj ortamlarında kullanıldığında ve/veya yüksek ısılarda Kuru akülerden çok daha uzun ömürlü ve performanslı olurlar.

Akü şarj yöntemi nasıl olmalıdır?

UYGULAMA

STANDBY KULLANIM

DÖNGÜSEL KULLANIM

Şarj Yöntemi

Sabit voltaj

Voltaj Ayarı (v/cell)

2.25~2.30

2.40~2.50

Isı Faktörü

-3.0mV/oC/hücre

-5.0mV/ oC /hücre

Max. Şarj akımı (CA)

0.3

0.4

Şarj Süresi

24s

16s

20s

10s

Isı (oC)

-15 oC - 40 oC

LONG Akülerin yüksek performansı ve uzun kullanım ömrü doğru şarj yapılmasına bağlıdır. Uygun olmayan şarj yöntemi veya yetersiz şarj ekipmanı akü ömrünün kısalmasına ve/veya performans düşüşüne neden olur.

Herhangi bir konvansiyonel şarj tekniği kullanılabilir ancak maksimum kullanım ömrü ve kapasitesi için; kabul edilebilir şarj süreleri ve kesinlikle sabit akım/sabit voltaj şarjı önerilmektedir.

Akünün tamamen şarj edilebilmesi için bir önceki DEŞARJ miktarının 105-120% si kadar bir miktar gereklidir.

Akü şarj voltajı artan ısı ile ters orantılı şekilde düşer; aynı şekilde azalan ısı ile ters orantılı şekilde artar. 5 oC(41 oF) altında veya 35 oC(95 oF) üzerinde ısılarda şarj voltajı için ısı kompansesi (marjı) gereklidir. Oda sıcaklığında ısı kompansesi gerekli değildir.

Fazla şarj yapılmamalıdır. Çok yüksek şarj voltajı durumunda aşırı akım akünün tamamen şarj olması sonrası elektrolit içindeki suyun bozulmasına ve böylece akünün standart ömründen önce kullanım ömrünü tamamlamasına neden olur.

Yetersiz şarj yapılmamalıdır. Akü şarj voltajı çok düşük olduğunda şarj akımı akü tamamen dolmadan duracak ve kurşun sülfatın bir kısmının plakalar üzerinde kalmasına neden olarak kapasite kaybına neden olacaktır.

Önerilen Şarj Sıklığı ve Yöntemi

Depolama Sıcaklığı

Şarj Sıklığı ve Yöntemi

20o C Altında

9 ayda bir 2.4 V/hücre ile 16 saat

20o C – 30o C

6 ayda bir 2.4 V/hücre ile 16 saat

30o C Üzerinde

5 ayda bir 2.4 V/hücre ile 16 saat

Akünün yapısı ve ölçü terimleri nelerdir?

L (Lenght): Uzunluk

W (Width) Genişlik

H (Height): Yükseklik

HT (Height Terminal): Terminal Yüksekliği

Ölçüler milimetre (mm) ve

inch (in) olarak verilir.

Akülerin kullanımında dikkat edilecek çevresel ve yasal zorunluluklar nelerdir?

Akünüz içerisinde kurşun ve sülfirik asit barındıran sızdırmaz bir kutudur. Bir akünün ağırlığının yaklaşık %65’ı kurşundan, %16’sı asitten, %14’u plastikten ve %5’i diğer metal malzemelerden oluşur.

Kurşun, akü kullanıldıkça (şarj-deşarj edildikçe) korozyona uğrayan ve eksilen bir maddedir. Buna rağmen, akü ömrü tamamlandığında akü içerisinde geri kazanılabilecek oran %80’lere kadar çıkabilir. Türkiye’de kullanılan kurşun, büyük oranda geri kazanılmış kurşundur.

Yasal olarak, tüm ithalatçı ve üreticiler, kullanıma soktukları kurşun miktarı kadarını geri kazandıracak önlemleri almak zorundadır. Bu amaçla, bu firmaların bu yükümlülüğünü yerine getirecek birlikler oluşmuştur. Firmamız, atık pil ve akümülatörlerle ilgili olarak Tüm Aküder (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) üyesidir. Bu birliğin görevi, üyelerin geri kazanım işlemlerini sağlayacak firmaları yetkilendirmek, denetlemek ve koordine etmektir.

İthal ettiğimiz ürünler, TümAküder tarafından yetkilendirilmiş geri kazanım firmalarında işlem görmektedir.

Geri kazanım noktasına iletmediğiniz her akü ile çevreye zarar verirsiniz:

* Sülfürik asitin ve plastiklerin yanması ile havaya toksik hava emisyonu yayılır, yanlış depolanması ile yeraltı suları ve toprak zehirlenir.

* Geri kazanılmayan her bileşen için yeni üretim gerekir; yeniden enerji kullanılır ve karbon emisyonuna neden olursunuz

Satın aldığımız akünün geri kazanım noktalarına döndüğünden emin olunuz. Firmamız satılan her ürün için bir “Geri kazanım Taahhütnamesi” düzenler. Yasal zorunluluk olarak, ömrünü tamamlamış ürünü firmamıza iade etmelisiniz; veya geri dönüşüm noktasına ulaştırmalısınız. Bu işlemler için düzenlenen belgeleri saklamalısınız.

Eaton UPS topolojileri

Eaton UPS Topolojileri

Eaton, üç UPS topolojisine dayanarak farklı enerji sorunları ve arızalarına karşı uygun düzeyde güç koruması sağlamak için çok çeşitli UPS çözümleri sunar.

Pasif standby topolojisi (off-line), enerji kesintisi, anlık gerilim azalması ve ani gerilim yükselmesine karşı PC’leri korumak için en yaygın kullanılan UPS topolojisidir. Normal modda, UPS uygulama için enerjiyi doğrudan şebekeden sağlarken filtreleme yapar, ancak aktif bir dönüşüm yapmaz. Akü şebekeden şarj edilir. Bir enerji kesintisi ya da dalgalanması durumunda UPS, aküsünden kararlı güç sağlar. Düşük maliyet ve ofis ortamlarına uygunluk, bu topolojinin avantajlarıdır. Pasif standby topolojisi, şebeke kalitesinin düşük olduğu (endüstriyel tesisler) ya da sık bozulmalara maruz kaldığı durumunda uygun bir çözüm değildir.

Line interaktif topolojisi, kurumsal ağları ve IT uygulamalarını enerji kesintisi, anlık gerilim azalması, ani gerilim yükselmesi, düşük gerilim ve aşırı gerilime karşı korur. Normal modda cihaz, şebekenin kalitesini izleyen ve dalgalanmalara tepki veren bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir. Bir gerilim dengeleme devresi, besleme gerilimini, dalgalanmaları dengeleyecek şekilde artırır ya da azaltır. Bu topolojinin ana avantajı, düşük ve yüksek gerilim dengeleme işlemini aküleri kullanmadan gerçekleştirebilmesidir.

Çift çevrim topolojisi (on-line), kritik ekipmanların, dokuz enerji sorununun tamamına (enerji kesintisi, anlık gerilim azalması, ani gerilim yükselmesi, düşük gerilim, aşırı gerilim, anahtarlama süreksizliği, hat gürültüsü, frekans varyasyonu ve harmonik bozulma) karşı sürekli korunması için tasarlanan UPS’lerin temelini oluşturur. Gelen şebeke hattındaki bozulmalardan bağımsız olarak sürekli bir güç kaynağı kalitesi sağlar. Çıkış gerilimi, herhangi bir elektriksel parazit içermeyen bir güç kaynağı oluşturmak amacıyla bir dizi AC-DC ve ardından DC-AC dönüşümü sayesinde tümüyle yeniden üretilir. Akü gücüne geçerken herhangi bir kesinti olmamasından dolayı çift çevrimli UPS’ler her türlü ekipman ile kullanılabilmektedir.

Eaton ABM Akıllı Şarj Yönetimi

Eaton ABM Akıllı Şarj Yönetimi

Eaton, ürünleri bağlı akülerin verimini ve kullanımı arttıran ABM teknolojisi ile donatılmıştır.

Üstün akü şarj yönetimi

Akü servis ömrü UPS güvenilirliğinin önemli özelliklerinden biridir. Aküler elektrokimyasal cihazlar olduklarından, performansları zaman içinde dereceli olarak azalır. Erken eskime, değişim işçiliği ve daha kısa servis ömrü açısından daha fazla maliyet anlamına gelir. Eski bir akü beklenmeyen yük kayıpları riskini de beraberinde getirir. Normal UPS kullanımında, yedek güç yalnızca bazen gereklidir ve akü ‘eskime’ hızı, tam şarjın nasıl korunduğuna önemli oranda bağlıdır. Aşırı şarj, her türlü çalışma koşulunda zarar vericidir.

Eaton, valf regüleli kurşun asit (VRLA) akülerin ömrünü uzatmak için, şarj rejimine sofistike bir mantık uygulayarak ABM® teknolojisini yaratmıştır. Geleneksel trickle (dengeleme) şarjı yöntemini kullanan aküler, elektrod korozyonuna maruz kalır ve özellikle bekleme servis kullanımında sürekli düşük şarj nedeniyle elektrolit kurur. ABM, temelde, şarj rutininde gereksiz şarjı önleyip eskimeyi önemli oranda geciktiren akıllı bir eklentidir. ABM, akünün durumunu izleyen ve zayıf bir akünün algılanması halinde akü ömrünün bitmek üzere olduğuna dair bir ön uyarı veren ek bir özellik sunar. Ayrıca yeniden şarj süresini optimize eder, bu da kısa süreler zarfında ardışık güç kesintilerinin olduğu yerlerde avantajlı olabilir. ABM, 15 yılı aşkın süredir 1 ila 160 kVA arasındaki UPS’lerimizde kullanılmaktadır ve şimdi 1100 kVA‘e kadar olan UPS’lere de dahil edilmiştir.

Kullanıcı avantajları

 • Akü sağlığını, otomatik teşhis ve problem öngörüsü ile sağlar

 • Geleneksel şark yöntemleri ile larşılaştırıldığında akü verimliliği ve ömründe artış sağlar

 • Çift modlu şarj yeteneği ile akü şarj süresini optimize eder

 • 0 ile 55C derece sıcaklık aralığında otomatik şarj gerilimi dengelemesi yapar

ABM döngüsü ve çalışma – nasıl çalışır?

ABM’deki ana fikir tam şarjlı bir aküyü çoğu zaman dinlenme modunda bırakmak ve ardından yalnızca belirli aralıklarla şarj akımı uygulamaktır. Başlangıçta kısmen ya da tamamen deşarj olmuş bir aküyü şarj etmek için, şarj cihazı, kullanılan akü tipine uygun sabit bir akımda başlar. Akü gerilimi ayarlanan bir seviyeye ulaştığında, işlem sabit ancak daha düşük bir gerilim kullanan düşük moda geçer, böylece optimum yeniden şarj süresi sunar. Akü, ilk test noktasına kadar 24 saat bu gerilimde tutulur. Bu yaklaşık bir dakika sürer ve bu süre zarfında akü yüklenirken gerilim düşüşü ölçümleri alınarak akünün durumuna dair bir gösterge elde edilir. Bir 24 saat daha süren düşük şarjın ardından, dinlenme testi başlamadan önce 1,5 kat daha uzun bir sabit akımlı şarj süresi gelir.

Bu noktada, akülerin bağlantısı kesilirse, şarj en fazla 28 gün durur. İlk 10 gün boyunca akü gerilimi sürekli izlenir ve 2,1 V/hücre seviyesinin altına düşerse, ABM şarj modunu yeniden başlatır ve kullanıcıya uygun olmayan akü gerilimi hakkında bilgi verir. 10 günlük sürenin sonunda bu sınırın altına düşerse, her hangi bir uyarı verilmeden şarj yeniden başlatılır. Özetle, algoritma bu işlemde üç şarj aşaması kullanır. Böylece aküler, geleneksel şarj methoduna göre çok daha az strese maruz kalır. Güç kesilmelerinin olmadığı tipik bir akü şarj döngüsü aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Bir ABM şarj döngüsü sırasında akü gerilimi

Rahatlık açısından kullanıcı ABM’yi devre dışı bırakabilir ve yerine, şarj cihazı sabit düşük gerilim kullanıyorsa sürekli ‘sabit gerilimli’ şarjı seçebilir. ‘ABM etkin’, varsayılan ayardır. Şarj cihazı gerilim seviyeleri (varsayılan ayar), dahili sıcaklık sensörü ölçümlerine bağlı programlanır, böylece akü sağlığı daha fazla artırılır. Harici aküler ayrıca sıcaklığa bağlı şarj gerilimi ile de beslenebilir. Bunun için, Çevre İzleme Probu (EMP) olan bir Web/SNMP kartı gereklidir.

-/+ 0 C ile +50 C dahili/harici ölçümler arasında sıcaklığı dengelenen şarj cihazı

Eaton Hot Sync Teknolojisi

Eaton Hot Sync Teknolojisi

Eaton, ürünlerini yedeklilik ve süreklilik sağlaması amacı ile paralel yapıda yüksek güvenirlilikte kullanmanızı sağlayan teknolojidir.

Paralel UPS teknolojisi

Bir UPS’in birincil işlevi, kritik yükleri sürekli olarak iyi hale getirilmiş, güvenilir elektrik ile beslemektir. Tek bir ünite olması halinde güvenilirlik, modüler tasarımla artırılabilir; burada modüllerden birinin arızalanması durumunda yedek dahili modüller bir diğerinin görevini devralabilir.

Güvenilirliği daha da artırmak için iki ya da daha fazla ünitenin yükü paylaştığı gerçek bir paralel yapılandırma kullanılabilir. Arızalanan bir ünite yalıtılırken kalanlar kritik yükü desteklemeye devam edebilir. Piyasadaki rakip UPS ürünleri master-slave prensibine dayanan merkezi ya da dağıtılmış yük paylaşımı teknolojileri kullanır, bunlarda tek noktanın arızalanması riski vardır. Bir UPS sisteminin mutlak güvenilirliği, patentli Powerware Hot Sync® paralel yük paylaşımı teknolojisi ile elde edilebilir. (Şekil 1)

Hot Sync teknolojisi, 24/7 uygulamaları karşılayacak paralel yedek N+1 sistemleri için tasarlanmıştır. Ayrıca paralel kapasite sistemlerinde, müşterinin sürekli artan yük talebi doğrultusunda ölçeklendirilebilirlikten yararlanmak için kullanılabilir.

Hot Sync, tek noktalı arızayı siler, kritik yükleri sistemin diğer UPS modüllerinden bağımsız olarak senkronize eder ve destekler. UPS modülleri, dış dünyaya herhangi bir iletişim bağlantısı olmadan yükleri paylaşabilir.

Kullanıcı Avantajları

 • 4,4 MVA (400V)’a kadar sistemlerin her türlü durumsal gereksinimini karşılamak üzere hem bir hem de üç faz ürünler için mevcuttur.
 • Ek kapasite veya yedekleme için kolay ve modüler parallel UPS sistem yüklemesini sağlar
 • Tek noktalı arızayı ortadan kaldırır.

Şekil 1. Çeşitli güç kaynağı yapılandırmalarında güç kullanılabilirliği.

Buradaki sır, her ünitede sürekli çalışan patentli bir dahili dijital sinyal işlemcisi (DSP) algoritmasıdır. UPS çıkışlarını senkronizasyona sürer ve yük paylaşımı ile ilgilenir. Kullanılabilir ortak bir bypass varsa, bu, çıkış için senkronizasyon kaynağı olarak kullanılır. Ortak bypass yoksa, işlemci, üniteler arasında ortak bir frekans ve yük dengesi bulmak amacıyla, çıkış gücü seviyesi ölçümünü temel alarak invertör frekansında ince ayarlar yapar. Şekil 2’de görüldüğü üzere, güç dengesizliği ve gerilim fazı farklılığı arasında bir ilişki vardır.

Şekil 2. İyi dengelenmiş yük paylaşımı, çıkış frekanslarının ayarlanmasıyla elde edilir; böylece paralel UPS çıkış gerilimleri arasında faz farkı sıfırlanmaya zorlanır.

Hot Sync teknolojisi, harici bakım bypass anahtarı olmayan yedek UPS modüllerinde bire bir tam bakım gerçekleştirilmesini sağlar. Kritik yükün koşullandırılmış güçten ayrılmasına gerek yoktur. Yük sürekli UPS kalitesinde temiz güç ile desteklenirken planlı ya da plansız bakım yapılabilir.

Şekil 3. Paralel bağlı UPS gerilimleri (V1 ve V2) arasındaki bir faz kayması akımın üniteler arasında akmasına bu da yük paylaşım dengesinin bozulmasına yol açar.

Şekil 4. HotSync algoritması ile invertör faz açısı çıkış gücüne ve çıkış gücü değişim hızına göre ayarlanır.

Bir UPS’in dahili çıkış empedansı doğası gereği genel olarak endüktiftir, yani katı bir alternatif gerilim kaynağına seri küçük bir indüktör olarak görünür. Bu nedenle çıkış gerilimi fazları arasında bir fark varsa, üniteden üniteye bir güç akışı var demektir, bu da eşit olmayan bir yük paylaşımı ile sonuçlanır. Şekil 3’te iki ünitenin, faz açısı deplasmanı ile eşit çıkış gerilimleri vardır.

Üniteler arasındaki Vdiff gerilimi ve Idiff akımı, endüktif faz empedansı nedeniyle 90 derecelik bir faz farkı sergiler. Ana gerilim (V1 ve V2) ve üniteler arasındaki Idiff akımı fazdadır ve bu da aktif bir güç akışı sunar.

Faz farkı arttıkça güç dengesizliği de ağırlaşır. Bu noktada gerilim fazını çıkış gücüne göre ayarlamak için bir denetçi dahil edersek, faz farkı azalmaya zorlanabilir. Faz farkını sıfıra ayarlamak ve doğru bir yük paylaşımı elde etmek için ölçülen fazı entegre edebilir böylece gücü kontrol edilen bir frekans elde edebiliriz. Hızlı frekans kilitlenmesi amacıyla ve harici bypass’a senkronizasyon sağlamak için, güç seviyesi değişim hızını içeren bir koşul eklenmiştir.

Akış diyagramında (Şekil 4) yük paylaşımının nasıl ilerlediği gösterilmektedir.

Çıkış gücü izlenir ve yeni frekans saniyede 3000 kez hesaplanır. Ölçümler ayrıca arızalı bir modülün hızlı şekilde tanımlanması için de kullanılır. Bu özellik anlık çıkış gücü hesaplamasını temel alır. Negatif bir değer, tek bir anlık bile olsa, dahili bir arızanın, örneğin kısa devre yapan bir invertör IGBT’nin işaretidir. Yanıt olarak UPS hemen çevrimdışı olur ve minimum gerilim bozulması sağlar. Bu özellik ‘seçici geçiş’ olarak adlandırılır.

Doğru, eşit yük paylaşımı, yedeklik ya da yüksek kapasite sunan paralel UPS sisteminin dahili kalite ve güvenilirliğini tanımlayan bir numaralı karakteristiktir. HotSync teknolojisi ile bu, UPS’ler arasında ek iletişim hatları olmadan elde edilir, böylece bir sisteme paralel modüller dahil edilirken tek arıza noktası eklenmez. İşletim ve ayrıca ekonomi açısından bakıldığında, elde edilen “mükemmele yakın” güvenilirlik, uzun dönemde gözle görülür tasarruflar sağlar, çünkü her arıza olayı maliyetlidir ve öngörülemez sonuçlara yol açabilir.

Eaton Yeşil Yaprak - Green Solution

Eaton Yeşil Teknolojiler

Sürdürülebilirlik - Dünya üzerinde daha az olumsuz etki

Sürdürülebilirlik, toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve haklarını riske atmayacak şekilde karşılamak anlamına gelir. Bu, bizim tasarım ve üretim felsefemizin temellerini şekillendiren ve dünya genelindeki bütün aktivitelerimize kılavuzluk eden bir ilkedir. Eaton’ın kendi ekolojik etkisini azaltma taahhüdü, müşterilerimize çevre performanslarını artırmaları için elektriksel gücü daha verimli kullanmalarında yardımcı olacak geniş kapsamlı çevreci teknolojiler, ürünler ve hizmetleri içeriyor.

Yeşil Yaprak sertifikalandırması

Eaton, Avrupa Birliği, ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) gibi önemli uluslararası organizasyonların yönergeleri doğrultusunda, Eaton Yeşil Yaprak olarak adlandırılan katı bir dahili çevresel sertifikalandırma süreci geliştirmiştir. Eaton’ın bütün ürün ve çözümleri, çevrenin korunması için mevcut olan resmi standartları karşılayacak ve aşacak şekilde tasarlanıyor olmasına rağmen, Yeşil Yaprak tanımlamasına sahip ürün ve çözümler, bu standartların çok ötesinde istisnai çevresel faydalar sunar.

Eaton Yeşil Çözümleri hakkkında daha fazla bilgiyi

www.eaton.com/greensolutions

sitesinden öğrenebilirsiniz.

Eaton ESS Enerji Tasarrufu Sistemi

Eaton Enerji Tasarrufu Sistemi

% 99 lider pazar verimine sahip UPSiniz tesislerdeki elektrik ve soğutma masraflarını büyük ölçüde azaltarak kendini maliyetini amorti eder.

Enerji Avantajı Mimarisi (EAA)

Yüksek kullanılabilirliğe sahip, güvenilir ve verimli güce yönelik artan talep, veri merkezi operatörleri için her zaman bir sorun teşkil ediyor. Daha yüksek enerji verimliliği, artan çevresel, düzenleyici ve ekonomik baskıların yönlendirilebilmesine yardımcı oluyor.

Eaton, Enerji Avantajı Mimarisi (EAA) şemsiyesi altında güvenilirlikten ödün vermeden sistem verimliliğini artıran yenilikçi ve özel teknolojiler geliştirmiştir.

Enerji Tasarrufu Sistemi (ESS) bu teknolojilerden biridir.

UPS enerji kayıplarında %85 azalma ile ESS teknolojisi, yük korumasından ödün vermeden enerji tüketimini, çevresel etki ve güç maliyetlerini dramatik oranda azaltıyor. Bu olağanüstü enerji tasarrufu ile UPS’in tüm maliyeti üç ila beş yıl içinde geri kazanılabiliyor.

ESS, tüm çalışma aralığı boyunca %99 verimlilik (piyasada lider) sağlıyor. Eski ürünlerdeki geleneksel ‘eco-mode’ yetenekleri ile karşılaştırıldığında ESS, güç bozulmaları olduğunda mümkün olan en iyi verimliliği ve çift dönüşüme en hızlı geçiş sürelerini sunuyor.

Uygulamalar

Aşağıdakileri kapsayan tüm Eaton 9390 ve 9395 UPS’lerinde Enerji tasarrufu sistemi mevcuttur.

Tek Başına UPSler

Paralel Sistemler

Mevcut tüm kurulumlar ESS yeteneği ile

yükseltilebilir.

ESS, tüm çalışma aralığı boyunca %99 verimlilik (piyasada liderlik) sağlıyor.

Eski ürünlerdeki geleneksel ‘eco-mode’ yetenekleri ile karşılaştırıldığında ESS, güç bozulmaları olduğunda mümkün olan en iyi verimliliği ve çift dönüşüme en hızlı geçiş sürelerini sunuyor.

Ödünsüz güvenilirlik

ESS modunda UPS, ana akımını güvenle doğrudan yüke iletirken giriş, gerilim ve frekans açısından kabul edilebilir sınırlar dahilinde kalıyor. Giriş gücü frekans ve gerilim ön tanımlı sınırlarını aşarsa, UPS çift dönüşüm moduna geçiyor. Giriş gücü sistem toleranslarının dışındaysa, UPS mevcut akü modüllerinden güç çekiyor.

Üstün algılama ve kontrol algoritmaları gelen güç kalitesini sürekli denetliyor ve şebeke kaynağı öntanımlı gerilim ya da frekans sınırlarını aştığında UPS’in güç dönüştürücülerini iki milisaniyeden kısa sürede devreye almasını sağlıyor, böylece kritik yüklere her zaman güvenli güç sunulurken verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. UPS, ESS modunda çalışırken bir arıza koşulu algılarsa, arızayı algılayıp yükten mi yoksa UPS’in giriş yönünden mi kaynaklandığını algılayabiliyor. Bypass kaynağındaki bir arıza hemen invertöre geçilmesine neden olur; yükteki bir arıza UPS’i Enerji Tasarrufu Sistemi (ESS) modunda tutar.

Kanıtlanmış Eaton teknolojisi, desteklenen ekipmanın korumasından ödün vermeden güvenilir ve sürekli yük kullanılabilirliği sağlıyor.

Kapsamlı yapılandırılabilirlik

Enerji Tasarrufu Sistemi özellikli Eaton UPS’de çalışma için üç yapılandırılabilir mod vardır:

Standat çift dönüşümlü mod: UPS normal çalışarak gücü, güç dönüştürücüleri üzerinden besler.

Enerji Tasarrufu Sistemi: Güç dönüştürücüleri hazır durumdadır ve statik bypass anahtarı ile UPS’in şebeke gücünü doğrudan beslemesi sağlar.

Yüksek Alarm modu: UPS otomatik olarak ESS’den çift dönüşümlü moda geçer ve şebeke hattı bozukluklarında çoklu yineleme olması halinde ESS moduna dönülmesi güvenli olana kadar öntanımlı bir süre (varsayılan olarak bir saat) bu modda kalır.

UPS, gereken farklı çalışma modları arasında sorunsuz şekilde geçiş yapar. Bu yalnızca trafosuz topolojilerde mümkündür.

Enerji Tasarrufu Sistemi modu sırasında devreye alınan aktif bileşenler

Kullanılabilirlik

ESS, tüm 9390 ve 9395 UPS’lerde mevcuttur. Ayrıca paralel UPS sistemleri de ESS modunu destekler. Mevcut kurulumlar ESS yeteneği ile yükseltilebilir.

Eaton Değişken Modül Yönetim Sistemi (VMMS)

Eaton Değişken Modül Yönetim Sistemi (VMMS)

% 99 lider pazar verimine sahip UPSiniz tesislerdeki elektrik ve soğutma masraflarını büyük ölçüde azaltarak kendini maliyetini amorti eder.

Enerji Avantajı Mimarisi (EAA)

Yüksek kullanılabilirliğe sahip, güvenilir ve verimli güce yönelik artan talep, veri merkezi operatörleri için her zaman bir sorun teşkil ediyor. Daha yüksek enerji verimliliği, artan çevresel, düzenleyici ve ekonomik baskıların yönlendirilebilmesine yardımcı oluyor.

Eaton, Enerji Avantajı Mimarisi (EAA) şemsiyesi altında güvenilirlikten ödün vermeden sistem verimliliğini artıran yenilikçi ve özel teknolojiler geliştirmiştir.

Tipik saha operasyonları genelde düşük yük aralığındadır, ancak UPS’ler daha hafif yükler için kullanıldıklarında optimum verimlilikte çalışmaz.

Daha hafif yük ile kullanılan bazı çoklu-UPS paralel sistemlerinde, sistem, yükü beslemek için gerekli olmayan UPS’leri beklemeye alarak UPS’in yük yüzdesini maksimize eder. Bunun sonucunda kısmi enerji tasarrufları oluşur ve bu sadece çoklu-UPS sistemleri için geçerlidir, tekli-UPS sistemleri için verimlilik artışı yoktur.

Uygulamalar

VMMS’nin özellikle verimli olduğu tipik uygulamalar şunlardır:

 • Yedekli N+1 ve 2N sistemlerindeki UPS’ler
 • -Hafif Yüklü: Bu sistemlerdeki UPS’ler tipik olarak düşük yüklerde çalışır; yük seviyesi +45’in altındadır.
 • Veri merkezleri: özellikle UPS sistemi çift beslemeli sunucuları beslediğinde
 • Yükün sabit olmadığı her türlü uygulama

Değişken Mdül Yönetimi Sistemi (VMMS) teknolojisi daha düşük yüklerde, güvenilirlikten ödün vermeden verimlilikleri maksimuma çıkarır.

Maksimize edilmiş enerji verimliliği

VMMS, UPS içindeki kesintisiz güç modüllerini (UPM’ler) optimum kullanarak, çift dönüşümlü modda daha yüksek verimlilikler elde eder, bu sayede gerekmeyen UPM’leri hazır durumda bekleterek kalan aktif UPM’lerin yüzde yük seviyesini maksimuma çıkartır*.

Bu, UPM’lerin VMMS yük eşiğine (varsayılan olarak %80) ve sistem yapılandırmasına (yedeklik gereksinimleri) göre hesaplanır. Bunun sonucunda enerji tasarrufu en üst düzeye çıkarılır.

VMMS yalnızca Eaton 9395 UPS modülerliği sayesinde mümkündür. VMMS ayrıca çok modüllü tekli-UPS sistemlerinde de uygulanabilir.

*“Hazır durumunda”, UPM DC hattını doğrultur, mantık seviyesi PWM (Darbe Genlik Modülasyonu) sinyallerini üretir ve EMI ve yıldırım piklerini filtreler.

Ödünsüz güvenilirlik

Kritik bir veri yolunda bozulmalar ya da yük artışı olduğunda, hazır durumdaki tüm UPM’ler, mevcut PWM sinyallerini IGBT geçişlerine bağlama yoluyla hemen çift dönüşümlü moda geçerek hızlı şekilde tepki verebilir.

VMMS’de tüm UPM’ler aşağıdaki durumlarda çift dönüşümlü moda geçecektir:

 • Çıkış gerilimi herhangi bir nedenle %3’ten fazla dalgalanma yaptığında
 • Herhangi bir UPM kendi sınırına eriştiğinde ya da aküsünü deşarj ettiğinde
 • Akünün yeniden şarj edilmesi gerekttiğinde

Yukarıdaki koşullar çözümlendiğinde, müşteri önayarlı bir süre geçti ten sonra (1 ila 60 saat) sistem yeniden VMMS moduna geçer: Yük stabilize olduğunda, Eaton patentli tasarım ve algoritmalar sistemin hangi UPM’leri yeniden bekleme durumuna alacağını belirlemesini sağlayarak yeni çalışma koşullarına göre verimliliği maksimize eder.

Kapsamlı yapılandırılabilirlik

Müşteriler, yedek UPM’lerin sayısını ve VMMS ayarında diğer UPM’leri bekleme moduna alarak UPM başına maksimum yüzde yük seviyesini belirleyerek sistemlerini nasıl yapılandıracaklarına karar verebilir.

VMMS tüm çok modüllü (çoklu UPM) 9395 sistemlerinde

kullanılabilir:

 • 550kVA ile 1100kVA tek 9395 üniteleri
 • SBM sistemi

Mevcut kurulumlar ayrıca VMMS yeteneği ile yükseltilebilir

 • VMMS yedekliliği sağlar ve UPM’lerin yük seviyelerini akıllı şekilde kontrol ederek daha yüksek verimlilik elde eder
 • Yedek UPM sayısı seçilebilir (N+0,N+1, N+2, N+X)
 • Bekleme modundaki UPM’ler yedek üniteler olarak kullanılabilir (N+0)

Çift beslemeli sunucular içeren veri merkezi, A ve B tarafında 825 (3x275) kVA UPS – 440 kVA yük

UPS yapılandırması

VMMS’siz

N + 1 yedekliğinde VMMS

N + 0 yedekliğinde VMMS

440 kVA yükte verimlilik

91,2 %

92,8%

94,3%

UPS Enerji Tasarrufları

Tasarruf hesabı için referans olarak kullanılır

56 MWsaat/yıl

108 MWsaat/yıl

Ek avantajlar ve yorumlar

Çift dönüşümde endüstri lideri UPS verimliliği

VMMS’de azalan soğutma ile ek enerji tasarrufları (genel UPS enerji tasarrufları üzerinden %30-40)

VMMS bekleme modundaki UPM’ler yedeklilik için kullanılabilir.

Eaton Intelligent Power Yazılımı

Eaton Intelligent Power Yazılımı

Verimerkezinizi veya işletmenizdeki enerji ağını istediğiniz esneklikte kontrol edebilmezi sağlayan yazılım paketidir.

Intelligent Power® Yazılımı Eaton tarafından üretilen ve verimli güç yönetimi sağlayan araçları içeren yazılımıdır. Günümüzün girişim dünyasındaki güç koşullarının ve cihazlarının takibini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Birkaç adet UPS ve ePDU içeren yerel alan ağlarından kritik güç sistemlerinin genel işletme kapsamlı küresel takibine kadar uzanan bir kullanım alanına sahiptir.

Yöneticiler Intelligent Power Yazılımının birçok otomatik işlevini ve yalnızca birkaç tuş ve birkaç dakika içinde gerçekleşen kullanım kolaylığını çok sevecektir. Yazılım çalışmaya başladığında otomatik olarak yönetilebilir ekipmanları bulur.

Intelligent Power Yazılımı çok esnek bir yapıya sahiptir. Tamamen ağ temelli iletişimler sunucu kısmının sanallaştırılmasına imkân verir ve web arayüzü ağ tarayıcısı bulunan cihazlarla ağın herhangi bir yerinden erişim kurulmasını sağlar. Web 2.0 uyumlu dinamik arayüz metin olarak, grafikle ve renkli şekilde veritabanı içeriği sağlar ve gerekli noktaları vurgular.

Yazılımın otomatik işlem yapma özelliği de mevcuttur. E-posta gönderme, bildirim ve komut yürütme işlemleri için etkinlik ayarı yapılabilir. Bu şekilde kesin veri içeren uyarılar saniyeler içinde doğru kişilere ulaşarak aksamayı önlemek için maksimum süre sağlar ve etkinin onarılması ve en aza indirilmesi için gerekli süreyi azaltır. Intelligent Power Yazılımı, sistem çalışma süresini ve veri bütünlüğünü sağlayan iki önemli uygulamayı birleştirir: Intelligent Power Manager ve Intelligent Power Protector.

Kısaca Akıllı Güç Yazılımı

• Bilişim Teknolojisi ortamlarında güç takibi ve yönetimi için intelligent Power Manager

• Işletim sistemlerinin kontrollü kapatılması için Intelligent Povver Protector.

• Sezgisel, Web 2.0 temelli kullanıcı arayüzü

• Eaton'ın ve diğer üreticilerin UPS'lerinin yanı sıra Eaton'ın ePDU ürünleri ve çevre sensörleri ile uyumludur

• Takip sisteminin tamamı için toplam mülkiyet masrafını azaltır

Sanallaştırılmış ortamlar için faydaları

• Vmware’nin vCenter ve Microsoft’un SCVMM uygulamaları ile IPM entegrasyonu günlük yönetim işlerini düzene sokar ve üretkenliği artırır.

• vCenter tablosundan UPS, ePDU ve çevre sensörleri üzerindekı önemli güç bilgilerini görüntüler

• Güç alarmlarını vCenter alarm kurulumuna ve etkinlik kaydına entegre eder.

• UPS akü durumu, yük seviyesi ve alarmlar gibi önemli bilgilere anında erişim sağlar.

• IPM ayrıca sanal makinelerin güç kesintisinden etkilenen bir sunucudan ağ içindeki müsait bir sunucuya saydam bir şekilde aktarılması için vCenter’in vMotion™ ve SCVMM’nin Live Migration uygulamalarını çalıştıracak şekilde yapılandırılabilir, bu sayede veri bütünlüğü sağlar ve aksaklıkları sıfıra indirir

• Intelligent Povver Protector yazılımı yedekakü süresini geçme htimali bulunan uzun süreli güç kesintisi durumunda VMware, hyper-V Xen ve HVM hipervizörlerini ve bunların misafir işletim sis-temlerini düzgün şekilde otomatik olarak kapatabilir

Ana Özellik

Avantaj

Tarayıcı Tabanlı

IE, Firefox, Safari, Chrome. Sistem yerel olarak kurulabilir ya da ana sunucuda kurulup erişim tarayıcı ile sağlanabilir.

Otomatik Bulma

Hızlı kurulum; ağınızdaki cihazları otomatik olarak algılayın

Güvenlik

Uygulamanın birden çok parolalı korumalı erişim seviyesi vardır ve erişim kontrolüne olanak verir.

Uzaktan Erişim

Arayüz web tabanlıdır ve sistemlerin uzaktan erişimine olanak verir.

Özelleştirilebilir Görünümler

Kullanıcıların arayüzde hızlı görüntüleme ve sınıflandırma yapması için en ilgili verileri seçmesine olanak tanır.

Intelligent Power Manager çeşitli güç cihazı yöneticileri ve kapatma uygulamalarında verimlilik sağlayan bir araçtır. Birden çok kaynaktan gelen bilgileri toplayıp tek seferde göstererek gerekli faydayı sağlar ve kilit faktörleri vurgular. Ayrıca alarm yayılımını merkezileştirerek önemli etkinliklerin bilmesi gereken kişilerin ¬dikkatine sunulmasını sağlar.

Intelligent Power Manager kendi güncellemeleri dahil birçok rutin bakım görevini basitleştirir. Mevcut güncellemeleri kullanıcıya bildiren, indiren ve kuran bir otomatik güncelleme işlevi mevcuttur. Buna ek olarak kapatma yazılımının yeni sürümlerini kontrol eder. Kartların ve uygulamaların toplu güncellemesi ve yapılandırması kullanıcılar için çok miktarda önemli süre tasarrufu sağlar ve insanlardan kaynaklı hata riskini azaltır.

Intelligent Power Manager ücretsiz olarak en fazla 10 cihazı yönetebilir.

Özellikler:

• Yüzlerce güç ve çevre cihazının kolay takibi

• Kullanıcı tanımlı ağaç yapısı çeşitli yerlerdeki birden çok cihazın gruplanmasını, bunlara erişilmesini ve yönetilmesini sağlar.

• Kitle yapılandırma ve cihaz yazılımı yönetimi sayesinde güç yöne-tim sisteminin bakımı için gerekli çabayı azaltır.

• Ağ içindeki bütün Intelligent Power yazılımlarını yönetir

Küresel Görünüm

Intelligent Power Manager yerel alan ağından global görünüme kadar uzanan ölçekte kullanılır ve güç koşulları ve ekipman durumunu takip eder. Varsayılan haritalara ek olarak, daha fazla harita, kat planı ve başka resim yüklenebilir. Birden çok coğrafi bölge ve binalar ayrı ayrı gösterilebilir.

Ana Liste Görünümü

Intelligent Power Manager liste görünümü ile bir bakışta birden çok cihazın işletim parametreleri görüntülenebilir Kullanıcılar kendi görüntülerini oluşturabilir ve yer, ekipman tipi, fonksiyon gibi farkl filtreler uygulayabilirler. Bir girdinin etkinleştirilmesi bilgi pencereler-

nde daha ayrıntılı bilgi verilmesini sağlar:

• Ekipman tipi, seri numarası ve kullanıcı tanımlı bilgi dahil olmak üzere cihazın tanımlanması

• Işletim durumu

• Isteğe bağlı çevre araştırmasından bilgiler

• Güç akışının özet görünümü

• Her düğüm için söz konusu cihazın vveb arayüzüne direkt köprü mevcuttur

Grafik araçları

Liste ve harita görünümleri çok sayıda cihazı gerçek zamanlı olarak mükemmel şekilde görüntüler fakat analiz, planlama ve sorun giderme işlemleri için sıklıkla zaman dizisi verileri gereklidir. Intelligent Power Yazılımının veritabanında kayıtlı çok miktarda verinin görselleştirilmesine yardımcı olan güçlü grafik araçları vardır. Kullanıcı grafiğe aktarılacak verileri ve kullanılacak zaman çizelgelerinin seçebilir. İşaretçi grafik alanına götürüldüğünde tam değerler görüntülenir.

Sipariş bilgileri

Intelligent Power Manager ücretsiz olarak en fazla 10 cihazı yönetebilir. Bu limiti artırmak ve 100 ve daha fazla cihazı yönetebilmek için tam lisans alıp ilgili lisans anahtarını girmeniz gerekmektedir.

Intelligent Power Manager

Temel lisans (10 cihaza kadar)

Her UPS ile birlikte verilen CD'de mevcuttur veya aşağıdaki web sitesinden ücretsiz elde edilebilir: www.eaton.com/powerquality

Gümüş lisans (100 cihaza kadar)

66 925

Altın lisans (sınırsız sayıda cihaz)

66 926

Intelligent Power Manager

Intelligent Power Manager çeşitli güç cihazı yöneticileri ve kapatma uygulamalarında verimlilik sağlayan bir araçtır. Birden çok kaynaktan gelen bilgileri toplayıp tek seferde göstererek gerekli faydayı sağlar ve kilit faktörleri vurgular. Ayrıca alarm yayılımını merkezileştirerek önemli etkinliklerin bilmesi gereken kişilerin ¬dikkatine sunulmasını sağlar.

Intelligent Power Manager kendi güncellemeleri dahil birçok rutin bakım görevini basitleştirir. Mevcut güncellemeleri kullanıcıya bildiren, indiren ve kuran bir otomatik güncelleme işlevi mevcuttur. Buna ek olarak kapatma yazılımının yeni sürümlerini kontrol eder. Kartların ve uygulamaların toplu güncellemesi ve yapılandırması kullanıcılar için çok miktarda önemli süre tasarrufu sağlar ve insanlardan kaynaklı hata riskini

azaltır.

Intelligent Power Manager ücretsiz olarak en fazla 10 cihazı yönetebilir.

Özellikler:

• Uzun süreli güç kesintisi veya bilgi teknolojisi ekipmanının varlığını tehdit eden başka koşullar ortaya çıktığında işletim sisteminin kontrollü şekilde kapatılması

• Ağ, RS232 serisi ve USB iletişimi vasıtasıyla Eaton Powerware ve Puslar serisi UPS'leri destekler

• Yedek güç kaynakları ve paralel UPS yapılandırmalarını destekler

• Sessiz kendiliğinden kurulum seçeneği

• Intelligent Power Manager ile yönetilebilir

Kapsamlı Bir Seçim

Intelligent Power Protector kapsamlı kapatma tetikleyicileri, zamanlama ve mod seçimine sahiptir. Kullanıcı işletim sisteminin kapatılmasını, uykuya alınmasını, gücün kesilmesini veya özel bir kod çalıştırılmasını seçebilir. Kapatma işleminin başlaması anlık bir olay, gecikme veya kalan UPS süresine bağlı olabilir

Kapatma ayarları

Farklı Kurulumları Yönetmek

Bir ağ içinde her biri kapatma yazılımı çalıştıran onlarca sunucuya güç veren yüzlerce UPS olabilir. Özellikle sürekli yeni bilgisayarlar eklendiği ve eskiler kaldırıldığı için bu tarz bir kurulumun yönetilme-si bir kabusa dönüşebilir. Intelligent Power Manager belirli bir UPS’a bağlı olan Koruyucuları açıkça göstererek imdada yetişir.

Beslemeli uygulamalar

Takvim Görünümü

Intelligent Power Protector bir Sanal Güç Kaynağı konsepti sunar. Bir sunucuyu besleyen paralel halde çoklu UPS sistemleri veya birçok güç kaynağı bulunabilir. Ayrıca hem IPP hem de yöneticilerin anlayabilmeleri için çok karmaşık güç düzeneklerine imkan veren diğer sanal güç kaynaklarının kombinasyonu da olabilir. Ayrıca iste-nen yedekleme seviyesinin ayarlanması da mümkündür

Yedek güç desteği

Olay Yapılandırmaları

Herhangi bir tür veya öncelikte olay ortaya çıktığında Intelligent Power Yazılımı işlem gerçekleştirebilir. Bu işlemler bilgisayar ekranında beliren bildirimleri, komut yürütülmesini ve e-posta gön-derilmesini içermektedir. E-posta sayısını sınırlandırmak için çeşitli olayları tek bir mesajda toplamak mümkündür. Bu geniş çaplı kuru-lumlarda çok faydalı bir özelliktir.

Etkinlik Yapılandırması

Alpha XM3-HP KabloTV UPS şema ve akü bağlantıları

UPS şema ve akü bağlantıları

Akü Bağlantı ve Kablolama Diagramı

Aküleri kabinete artı kutuplar dışa bakacak şekilde yerleştirin

Çıkış Voltajı konfigürasyonu işlemleri

UPS fabrika ayarlıolarak 63V dur. Çıkış voltajı değiştirmek gerektiğinde aşağıdaki adımları takip ederek ayarlamayı tamamlayın.

Gerekli aletler:

Küçük düz tornavida

 1. Çıkış voltaj terminaline erişmek için inverter (evirici) modülünü çıkarın
 2. Terminal vidasını gevşetin ve çıkış voltaj kablosunu çıkarın (şekildeki gibi). istenen değere denk gelen noktaya kabloyu yerleştirin
 3. Terminal bloğundaki vidayı 7 in-lbs (0.79N-m) torkunda sıkıştırarak kabloyu sabitleyin
 4. Inverter (evirici) modülü yerine takın

Alpha XM3-HP KabloTV UPS Kurulum Video Anlatım

Özet Kurulum Videosu

XM3-HP Yüksek Verimli UPS kurulum aşamalarını gösteren İngilizce video:

Alpha XM3-HP KabloTV UPS Akıllı LCD Gösterge Kullanımı Tanıtım Videosu

Akıllı LCD Gösterge Tanıtım Videosu

XM3-HP Yüksek Verimli UPS üzerinde akıllı LCD kullanımının genel özelliklerini gösteren İngilizce video:

LCD panel arkafon ışıklandırması: Gösterge normalde karanlık moddadır. Herhangi bir tuşa bir kez bastığınızda arkafon aydınlatması otomatik devreye girer.

Yukarı ve Aşağı ok tuşları: Aktif ekranda menü seçenekleri arasında gezinmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanın. Her bir basışta, ok tuşları içinde bulunduğunuz menünün alt-menüleri arasında gezinmenizi sağlar. ENTR (enter) tuşu ile bir sonraki menü seçeneğini, ESC (escape) tuşu ile bir önceki menü ekranını çalıştırırsınız.

Güç menüsü (UPS kontrolleri) kullanımı eğitimi içeren video:

Akü menüsü kullanımı eğitimi içeren video:

Alpha XM3-HP KabloTV UPS AlphaGuard Akü Yönetim Sistemi Videosu

Akıllı AlphaGuard Kurulum Videosu

XM3-HP Yüksek Verimli UPS üzerinde akıllı akü yönetim sistemi AlphaGuard kurulumunu gösteren İngilizce video:

Alpha Outdoor UPSler için Isıtıcı Mat

Outdoor UPS

Isıtıcı Mat

 • Çok soğuk ortamlarda akü performansını arttırmak üzere üretilmiştir.
 • Uzun kullanım ömrü için dayanıklı polyester mimaridedir
 • Maksimum koruma için özel koruyucu kaplıdır
 • Termal switch ve sigorta ile kesintisiz hizmet sunar
 • Yalıtılmış tasarımı ile ısıyı yanlızca akülere yönlendirir ve kabinetten uzak tutar. Bu şekilde %30’a varan tasarruf sağlar

Alpha ısıtıcı matları güvenlik ve verimlilik için üretilmiştir. Alpha akü ısıtıcıları yedek enerji kaynağı aküleri optimal ısıda tutar; 0 C nin altındaki ısılarda yedek güç performansını nominal değerlerin %70’inde sabitler. Yalıtılmış alt yüzeyi sayesinde ısıyı odaklayarak enerji kayıplarını minimize der. Dayanıklı polyester dış kabuğu bileşenleri hasardan korur. Yedekli termal kontrol aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Sigortalı güç girişi kısa devrelere karşı koruma sağlar.

Kablo Termostat

Isıtmayı Aç

5 C

Isıtmayı kapa

15 C

Mat üzerindeki termostat

Aşırı ısınma kapalı

50 C

Tekrar Aç

40 C

Termal sigorta

85 C

Opsiyonel kablo termostatı

Isıtmayı aç

0 C

Isıtmayı kapa

10 C

Isıtıcı üzerindeki Ana güç kablosu (1) AC şebeke kaynağına bağlıdır. Düşük ısı durumlarında ana kontrol termistörü (2) enerjinin ısıtıcı mat direncine (5) yönlendirilmesini sağlar. Termistör güç kablosu üzerine takılıdır, böylece kabinet içi ısıya tepki verir. İkincil bir termistör (3) ana termistörden (2) daha yüksek bir ısı ayarı ile mat üzerine yerleştirilmiştir. Bu termistör matın uzun süreli kullanımlarda aşırı ısınmasını önler. Enerji konektörü (1) AC şebeke alıcısına sahiptir; bu şekilde ilave ısıtıcı matlar eklenebilir. Paralel kablolaması birinci matın arızası durumunda arızanın tüm sistemi durdurmasını engeller.

Alpha Outdoor UPS - Outdoor UPS nedir?

Outdoor UPS

Nedir?

Günümüzde üretilen UPS’lerin ezici çoğunluğu içmekanlarda ısı-kontrollü ortamlarda kullanılmak üzere üretilir. Genellikle ısının +25C’de ideal koşulda tutulması önerilir; UPS’in 0-40C arasında çalışabileceği belirtilir. Üreticilerin size göstermiş olabilecekleri ETL veya UL raporları da, cihazın belirtilen aralıkta çalışabilmesi ile ilgili testlerdir.

Aynı durum, UPS’in içinde yer alan aküler için de geçerlidir. Akü üreticileri de kullanım ortamı olarak +25C kontrollü ortamları önerir. Bu koşul sağlandığında genellikle VRLA bir akü için 5 yıl kullanım ömründen bahsedilir. Örnek olarak, aynı aküyü +50C de kullanmaya kalkarsanız, akünün kullanım ömrü bir yılı geçemez. Aynı şekilde düşük ısılarda çalıştırıldığında da, üreticinin size vermiş olduğu amper değerleri ve performans kriterleri anlamsızlaşır.

Dşmekanlarda kullanılan UPS’lerin “outdoor ups” sınıfında değerlendirilebilmesi için temel kriter çalışma ısısıdır. Outdoor UPS’ler -40 ile +75 C arasında performans kaybı yaşamaksızın çalışmaya devam edebilirler. UPS içindeki, trafo, kablolama, elektronik devreler ve göstergeler bu ısılara dayanıklı malzemelerden üretilir.

Kavşak yönetim sistemleri ve diğer trafik uygulamalarında, genişbant Wimax ve mesh uygulamalarında, havaalanı veya liman izleme ve güvenlik sistemlerinde ve her tür güvenlik ve izleme sisteminde OUTDOOR sınıfında UPS’ler kullanılmalıdır.

Maalesef bu teknik gereklilik ülkemizde göz önüne alınmadan, dışmekan uygulamalarda indoor UPS’ler veya solar invertörler kullanılmaktadır. Bu iki yanlış alternatif, hem sık sistem arızalarına neden olmakta hem de sıklıkla bakım ihtiyacı gerektirmektedir. Uzaktan yönetim ve akıllı yönetim gibi özellikleri olmayan bu yanlış alternatifler, kullanıcı için kurulum maliyetini çok aşan bakım ve onarım maliyetleri doğurur.

Alpha Outdoor UPS - Outdoor UPS nerelere ve nasıl uygulanır?

Outdoor UPS

Nerelere ve nasıl uygulanır?

Alpha Outdoor UPS serisi iki ana aileden oluşur.

Düşük güç gereksinimi olan bireysel ekipmanlarda kullanılan ve güvenlik&kamu güvenliği sistemlerinin ideal çözüm olan MICRO serisi.

Daha yüksek güç gereknimi olan kavşak yönetim sistemleri ve genişbant verici nodları için ideal çözüm olan FXM serisi.

Tüm Outdoor UPS’ler 3 şekilde kullanılabilir.

 • Direğe monteli (pole mount)

 • Zemine monteli (ground mount)

 • Duvara monteli (Wall mount)

Outdoor kabinetler toz filtreleri ve antistatik kaplama ile üretilmiş, dıştan müdaheleyi imkansız kılan (Vandal proof) yasarımlardadır.

Uygulamalarda gerekli görülen besleme süreleri uyarınca akü adetlerinde artırım yapmak gerekebilir. Bu durumlarda kabinet ölçüsünde değişiklik yapılır.

 • Alpha micro serisi genişletilebilir kabinetler


Ups Power Enclosure Micro 300 12

Alpha Micro

Ölçüler:

mm

500H x 358W x 294D

inches

19.7H x 14.1W x 11.6D

Ağırlık (aküsüz)

19.7kg (43.4lbs)

Ups Power Enclosure Micro 300 12 XL

Alpha Micro XL

Ölçüler

mm

776H x 358W x 294D

inches

30.6H x 14.1W x 11.6D

Ağırlık (aküsüz)

19.7kg (49.8lbs)

Ups Power Enclosure Micro 300 12 XL3

Alpha Micro XL3

Ölçüler

mm

1330H x 358W x 294D

inch

52.4H x 14.1W x 11.6D

Ağırlık (aküsüz)

22.6kg (69.2lbs)

APC - Güçlü Karmaşa: WATT ve Volt-Amper

Güçlü Karmaşa: WATT ve Volt-Amper

White Paper 15

Revision 1

by Neil Rasmussen

> Özet

Bu bilgi dokümanında WATT ve VA arasındaki farklar açıklanmaya ve bu terimlerin elektrik koruma cihazları ile ilgili doğru ve yanlış kullanımları gösterilmeye çalışılacaktır.

İçerik

Giriş
Temel Bilgiler
Watt, VA’e eşit olmayabilir
Bir UPS’in güç değeri
Ölçeklendirme sorunu yaşanabilen örnekler
Ölçeklendirme sorunlarını nasıl aşarız?
Sonuç
Kaynaklar


Giriş

Pek çok kişi, UPS yüklerini tanımlamak ve ölçeklendirmek için kullanılan Watt (W) ve volt-amper (VA) terimleri arasındaki farkları anlamakta zorlanmaktadır. Bu bilgi dokümanı ile Watt ve Volt-Amper terimleri arasındaki farkları açıklamaya ve elektrik koruma cihazları konusunda doğru ve yanlış kullanımları ölçeklendirmeye çalışacağız.


Temel Bilgiler

Bir cihaz tarafından çekilen elektrik gücü Watt veya Volt-amper (VA) olarak ifade edilir. Watt olarak ifade edilen değer cihazın çektiği gücün gerçek elektrik değerini ifade eder. Volt-Amper “varolan güç” olarak ifade edilir; cihaza uygulanan voltajın cihaz tarafından çekilen akımla çarpılması ile hesaplanır.

Watt ve VA değerlerinin her birinin bir kullanım amacı vardır. Watt değeri size elektrik şirketinden satın aldığınız değeri ve cihaz tarafından üretilen ısıyı verir. VA değeri ise cihaz içindeki kablolama ve devre yapısı ölçeklendirilirken kullanılır.

Bazı elektrik yükleri için Watt ve VA değerleri aynıdır; Normal klasik akkor ampüller gibi. Buna karşın, bilgisayarlar gibi genel IT cihazlarında Watt ve VA değerleri belirgin olarak farklıdır; VA değeri her zaman Watt değerinden yüksektir. Watt değerinin VA değerine oranı “GÜÇ FAKTÖRÜ” olarak adlandırılır. Numerik olarak ifade edilir (örneğin 0.7) veya yüzde olarak verilir (%70 gibi)


Watt, VA’e eşit olmayabilir

Bilgisayarlar dahil tüm IT cihazları elektronik dönüşüm kontrolü yapan güç kaynaklarına sahiptir. Temel olarak iki tür dönüşümlü güç kaynağı vardır: 1) PFC (Power Factor Corrected – Güç faktörü düzeltilmiş) güç kaynakları ve 2) Kapasitör girişli güç kaynakları. Cihazın içinde hangi tür güç kaynağı yer aldığını cihazı açıp incelemeden söyleyebilmek zordur ve genellikle cihaz üzerinde bilgi olarak yer almaz. PFC güç kaynakları 1990’lı yılların ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. Özelliği Watt değerinin VA değerine eşit olması (yani 0,99 veya 1,00 güç faktörlü) olmalarıdır. Kapasitör giriş güç kaynaklarının özelliği ise Watt değerlerinin VA değeri ile 0,55-0,75 katı aralığında olmalarıdır (yani güç faktörülerinin 0,55 ile ,75 arasında olması)

Router, Switch, Disk Sürücü ve serverlar gibi büyük IT ekipmanlarından 1996 sonrası üretilmiş tüm cihazlar PFC güç kaynağı sahibidir ve sonuç olarak bu cihazlar için güç faktörü 1’dir.

Kişisel bilgisayarlar, küçük hublar ve bilgisayar aksesuarları kapasitör giriş güç kaynaklarına sahiptir ve sonuç olarak bu cihazların güç faktörü 1’den küçüktür. Genellikle 0,65 değeri civarındadır. 1996 yılından önce üretilmiş büyük IT ekipmanlarında da durum aynıdır ve 1’den düşük güç faktörleri vardır.


Bir UPS’in güç değeri

UPS’ler hem maksimum Watt değerine hem de maksimum VA değerine sahiptir. Yük olarak ne Watt değeri ne de VA değeri aşılamaz.

Yerleşik endüstri standardı olarak, küçük UPS’lerde watt değeri VA değerinin yaklaşık %60’ıdır. Bu genel kişisel bilgisayarların tipik güç faktörünün bu değer olmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda UPS üreticileri UPS’in yanlızca VA değerini yayınlarlar. Bir bilgisayar yükü için tasarımlanmış yanlızca VA değeri olan küçük bir UPS için, watt değerinin yayınlanmış Va değerinin %60’ı kadar olacağını varsayabilirsiniz.

Daha büyük UPS sistemlerinde, artan bir trend olarak UPS’in Watt değeri üzerine odaklanılmakta ve eşit Watt ve VA değerleri kullanılmaktadır. Bunun sebebi tipik bir yükün Watt ve VA değerinin aynı olmasındandır. Büyük sistemlerdeki ve Veri merkezlerindeki Güç Faktörü sorunları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz “White Paper 26, Hazards of Harmonics and Neutral Overloads.” Dokümanına bakınız.


Ölçeklendirme sorunu yaşanabilen örnekler

Örnek 1: Tipik bir 1000VA UPs düşünün. Kullanıcı bu UPS ile 900W bir ısıtıcıyı çalıştırmak istesin. Isıtıcı watt değeri olarak 900W ve VA değeri olarak da 900Va, yani 1 güç faktöründe olsun. VA değeri 900VA , UPS’in güç değerleri içinde olmasına karşın, UPS muhtemelen bu yükü besleyemeyecektir. Bunun sebebi 900W değerinin UPS’in Watt değerinden daha büyük olmasıdır. UPS’in 1000VA değeri %60 ile dönüştürülürse maksimum 600WA yapacaktır.

Örnek 2: 1000VA UPS düşünün. Kullanıcı bu UPS ile 900VA bir server’ı beslemek istesin. File Server PFC güç kaynağına sahiptir ve 900W yani 900VA değerlerinde olsun. Yükün VA değeri 900VA olmasına ve UPS değerine uygun olmasına karşın, UPS bu yükü besleyemeyecektir. Bunun sebebi 900W değerinin UPS değerlerinden daha yüksek olmasıdır; 1000VA’nın %60’ı olarak 600W.


Ölçeklendirme sorunlarını nasıl aşarız?

Schneider UPS seçici uygulamasını kullanarak bu tür yanlış hesaplamalardan kurtulabilirsiniz, bu uygulamada güç değerleri belirtilen cihaz değerleri ile birlikte değerlendirilir. Uygulamayı kullanarak hem Watt hem VA değerlerinin aşılmadığından emin olabilirsiniz.

Cihazların üzerindeki etiketlerde genellikle VA değeri kullanılır ve bu Watt değerlerini anlamakta güçlük yaratır. Cihaz etiketinde yer alan Va değerini baz alan bir kullanıcı, VA değerine uygun görünen bir sistem kurgulayabilir ama bu UPS’in Watt değerini aşan bir değer olabilir.

VA değerinin %60’ını Watt değeri olarak alırsanız UPS’in Watt değerini aşamamış olursunuz. Bu nedenle, yükünüzün Watt değeri hakkında net bir bilgi sahibi değilseniz, en güvenli varsayım VA değerinin %60’ını Watt değeri olarak varsaymaktır.

Dikkat etmeniz gerekir k, bu geleneksel hesaplama yöntemi genellikle size gereğinden daha yüksek güçte bir UPS veya gereğinden daha uzun besleme süreleri olarak geri dönebilir. Sisteminizin optimizasyonu ve doğru besleme süreleri için hassas hesaplama yapılmalıdır. Bunun için “Schneider Electric UPS Selector” uygulamasını kullanabilirsiniz.


Sonuç

Genellikle bir bilgisayar yükünün elektrik kullanımı bilgisi, sizin denk gelen UPS gücünü kolaylıkla anlayabilmenize yardımcı olmaz. Bu zorluk, doğru ölçeklendirilmiş bir sistem kurduğunuzu düşünürken UPS’inizin aşırı yüklenmesine neden olan bir durum yaratabilir. Cihaz etiketinde yer alan güç değerlerinin biraz yukarısında UPS değerleri kullanmak, sistemin düzgün çalışabilmesi için yararlı bir yaklaşımdır. Daha büyük güçlü UPS kullanmak aynı zamanda yedek güçte besleme süresinin de arttırılmasını sağlayacaktır.



Kaynaklar

Güç faktörü ve ilişkili non-lineer yükler ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:

 • EEE Guide to Harmonic Control and Reactive Compensation of Static Power Converters (IEEE Std 519-1981) The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 345 E 47th Street, New York, NY 10017

 • Guideline on Electrical Power for ADP Installations (FIPS PUB 94 September 21, 1983) U.S. Dept. of Commerce, National Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161

APC - UPS Sistemleri Türleri

UPS Sistemleri Türleri

White Paper 1

Revision 7

by Neil Rasmussen

> Özet

Piyasada bulunan UPS’lerin farklı türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri ile ilgili kafa karışıklıkları gözlemlenmektedir. Her bir tür UPS tanımlanmaya, pratik uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Bu bilgilerle, uygun UPS topolojisini seçerken bilgiye dayalı bir seçim yapılabilmesi hedeflenmiştir.

İçerik

Giriş

UPS tipleri

UPS tipleri özeti

Endüstride UPS tipleri kullanımı

Sonuç


Giriş

Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS) çok değişik türlerde olması ve bunların değişik özellikleri veri merkezi ve koruma konularında kafa karışıklığı yaratmaktadır. Örneğin, sık rastlanılan bir yanlış inanış sadece iki ayrı tipte UPS olduğudur; standby UPS ve online UPS. UPS’lerin tasarım ve üretiminde kullanılan değişik topolojilerin açıklanması ile pek çok yanlış anlaşılmalar giderilebilir. UPS topolojisi demek UPS’in tasarımındaki temel anlayışı ifade eder. Pek çok üretici benzer tasarım ve topolojide modeller üretmesine karşın, çok farklı performans karakteristikleri ile karşılaşabilirsiniz.

Her bir topolojinin nasıl çalıştığı ile ilgili kısa bilgiler ile, genel tasarım yaklaşımları da gözden geçirilecektir. Bu şekilde sizin sistemler doğru şekilde tanımlayabilmenize ve karşılaştırma yapabilmenize yardımcı olmasını amaçlıyoruz.


UPS tipleri

UPS sistemleri uygulamalarında, birbirinden uzak özelliklere sahip bir çok tasarım yaklaşımı vardır. En sık rastlanılan tasarım yaklaşımları:

♦ Standby

♦ Line Interaktif

♦ Standby-ferro

♦ Double Conversion Online – Çift Çevrim Online

♦ Delta Conversion Online

Standby UPS

Masaüstü bilgisayarlar için kullanılan en sık rastlanan tip topolojidir. Aşağıdaki blok diyagramında (Şekil 1), transfer switchi filtrelenen AC (şebeke)’yi ana enerji kaynağı (düz çizgi hat) olarak belirler ve ana enerji hattında bir kesinti olduğunda akü/dönüştürücü yü yedek kaynak olarak devreye alır. Bu kesinti gerçekleştiğinde, transfer switch yükü akü/dönüştürücü deki yedek enerji kaynağına (kesintili çizgi) aktarmak zorundadır. Dönüştürücü yanlızca enerji kesintisinde devreye girer, bu nedenle STANDBY (beklemeli) tabir edilir. Yüksek verimlilik, küçük ölçüler ve düşük maliyet bu tasarımın belirigin avantajlarıdır. Düzgün bir filtreleme ve aşırı yük devrelemesi ile, bu tür sistemler ek olarak kirli akım koruması ve aşırı akım koruması da sağlayabilirler.

Şekil 1

Standby UPS

Line-Interaktif UPS

Şekil 2’de gösterilen Line Interaktif UPS tasarımı, küçük ölçekli işletmeler, Web ve tekil serverlar gibi kullanım ihtiyaçlarında en sık görülebilen tasarımdır. Bu tasarımda aküden-AC enerji dönüştürücü UPS’in çıkışına her zaman bağlanmıştır. AC (şebeke) gücü normal olduğunda, dönüştürücü tersten çalışarak aküleri şarj eder.

Giriş enerjisi kesildiğinde, transfer switch açılır ve güç aküden UPS çıkışına akmaya başlar. Dönüştürücü her zman açık olduğundan ve çıkışa bağlı olduğundan, bu tasarım ek fitreleme sağlar ve standby UPS topolojisi ile karşılaştırıldığında düşük transfer zamanı ile çalışır.

Ek olarak, line intraktif tasarım genellikle tap-changing (kademe değiştirici) trafo kullanır. Giriş voltajındaki değişiklikleri trafo kademlerine uyumlaştırarak voltaj regülasyonu özelliği de eklenir. Düşük voltaj olan ortamlarda voltaj regülasyonu önemli bir özellik haline gelir; aksi durumda UPS aküye geçiş yapacak ve sonucunda yükü düşürecektir. Bu tür sık akü kullanımı akü beslemesinin ve de ömrünün beklenenden daha önce tüketilmesi demek olur. Bun a karşın, dönüştürücü arıza durumunda AC (şebeke) akımının çıkışa doğrudan aktarılması şeklinde ayarlanabilir; bu şekilde potansiyel bir tek-nokta hatası ortadan kalkar ve birbirinden bağımsız iki enerji hattı etkinleştirilmiş olur. Yüksek verimlilik, küçük ölçek, düşük maliyet ve yüksek güvenirlilik özelliklerine ek olarak yüksek-düşük voltaj düzeltmesi yapabiliyor oluşu 0,5-5kVA güç aralığında bu tasarımın en çok tercih edilen tasarım olmasını sağlar.

Şekil 2

Line interactive UPS

Standby-ferro UPS

Stanby-ferro tasarımı bir zamanlar 3-15 kVA aralığında en çok tercih edilen UPS tipi idi. Bu tasarım özel bir saturating (doygun) trafo özelliğine dayanır ve üç sargı (enerji bağlantıları) vardır. Ana enerji hattı AC (şebeke) girişidir. Bir transfer switch’e bağlıdır ve trafodan çıkışa bağlanır. Kesinti durumunda transfer switch devreye girer ve dönüştürücü yükü üzerine alır.

Stanby-ferro tasarımda dönüştürücü stanby (beklemeli) durumdadır ve giriş enerjisi kesildiğinde enerji yüklenir ve devreye girer. Trafonun bir “ferro-rezonant” özelliği vardır ve bu sınırlı bir voltaj regülasyonu ve çıkış dalga formu düzeltmesi sağlayabilir. Ferro trafo tarafından sağlanan AC(şebeke) geçişlerindeki isolasyon, mevcut diğer filtreler kadar iyi bir şekilde filtreleme sağlar. Ancak, ferro trafo kendisi voltaj dalgalanması ve geçişlerine neden olur ve bu durum kötü bir AC (şebeke) bağlantısı kadar kötüleşebilir. Stanby (beklemeli) bir tasarımda olmasına karşın, stanby ferro, ferro-resonant trafonun verimsizliğ nedeni ile ciddi oranda ısı açığa çıkarır. Bu trafolar sıradan izolasyon trafoları ile karşılaştırıldığında daha büyüktür ve genellikle oldukça ağırdırlar.

Standby ferro cihazlar sıklıkla online cihazlar olarak gösterilirler. Transfer switch leri olmasına rağmen, dönüştürücü standby modunda çalışır ve AC (şebeke) kesintisinde aynı geçiş özellikleri gösterir. Şekil 3’te standby –ferro topolojisi gösterilmiştir.

Şekil 3

Standby-ferro UPS

Yüksek güvenirlilik ve mükemmel hat filtrelemesi bu tasarımın güçlü özellikleridir. Ancak, tasarım düşük verimlilik ile yeni güç faktörü düzeltmeli bilgisayarlar ve bazı jeneratörler ile uyumsuzluk gösterebilir. Bu nedenler bu tasarımın popülaritesini ciddi oranda azaltır.

Stanby-ferro UPS sistemlerinin artık tercih edilmemesinin ana nedeni, yeni teknoloji bilgisayarları beslerken gösterdikleri temel uyumsuzluktur. Bütün büyük server ve router lar “güç faktörü düzeltemeli (PFC)” güç kaynakları kullanır ve bu güç kaynakları şebekeden yanlızca siüs dalgalı akım çekebilir. Bu düzgün akım çekimi kapasitörler kullanılarak yapılır ve voltaj uygulaması demektir. Ferro rozonant UPS sistemi ise indüktif karakterde ağır çekirdek trafo kullanır, bu da akım voltajı “geciktirir” anlamına gelir. Bu iki kombinasyon “tank” devresi denen duruma neden olur. Bir tank devresinde rezonans veya “çalma” yüksek akıma neden olarak bağlı yükü tehdit eder.

Çift Çevrim Online UPS

10kVA üzerinde en çok tercih edilen tiptir. Şekil 4’te gösterilen çift çevrim online UPs tasarımı, standby (beklemeli) tasarım ile aynıdır. Tek fark ana enerji yolunun AC (şebeke) değil dönüştürücü olmasıdır.

Şekil 4

Double conversion

on-line UPS

Çift çevrim Online tasarımda, AC (şebeke) kesintisi transfer switch i devreye sokmaz çünkü giriş AC yedek güç kaynağını şarj etmektedir ve yedek güçte çıkış dönüştürücüsüne enerji besler. Bu nedenle, AC (şebeke) kesintisinde, online operasyonda transfer süresi diye bir kavram yoktur. Akü şarjörü ve dönüştürücü bu tasarımda tüm yük enerjisini sürekli dönüştürmektedir.

Bu UPS elektrik çıkış performansı açısından neredeyse ideal bir sistemdir. Ancak yapısındaki enerji bileşenleri üzerindeki sürekli aşınma diğer tasarımlara göre güvenilirliğini azaltır. Ek olarak, büyük akü şarjörünün giriş enerjisinden çektiği akım non-lineer olabilir.

Delta Conversion Online UPS

Şekil 5’te görülen UPS tasarımı yeni bir teknoloji olarak 10 yıldır kullanılmaktadır ve 5kVA-1,6 MV ölçekleri arasında çift-çevrim teknolojisinin yetersizliklerini ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiştir. Çift-çevrim tasarımla karşılaştırıldığında, delta conversion UPS’in yük voltajını besleyen bir dönüştürücüsü vardır. Buna karşın, ek delta dönüştürücü dönüştürücü çıkışına enerji katkısı yapar. AC (şebeke) kesintisi durumlarında veya enerji sorunlarında bu tasarım çift-çevrim online tasarımla aynı tepkileri verir.

Şekil 5

Delta conversion

on-line UPS

Delta Conversion topolojisinin enerji verimliliğini basitçe anlayabilmek için (Şekil 6’da gösterilen) benzetmede, bir paketi 4ünci kattan 5inci kata çıkarmak için gerekli olan enerjiyi düşünebilirsiniz. Delta Conversion teknolojisi paketin taşınmasında başlangıç ve bitiş noktaları arasında yarattığı kısa yol ile enerji tasarrufu sağlar. Çift çevrim online UPS enerjiyi aküye dönüştürür ve tekrar aküden dönüştürerek alır. Delta dönüştürücü ise enerji bileşenlerini doğrudan girişten çıkışa ulaştırır.

Şekil 6

double

conversion -

delta

conversion karşılaştırma benzetmesi

Delta Conversion Online tasarımda delta dönüştürücü çift amaçlıdır. Birinci amaç giriş enerjisi karakteristiklerini kontrol etmektir. Aktif ön uç enerjiyi sinüsoidal şekilde çeker, şebekeden gelen harmonikleri minimize eder. Bu şekilde şebeke ve jeneratör sistemleri uyumluluğunu garanti eder, üretilen ısıyı düşürür ve güç dağıtım sistemindeki parça aşınmasını azaltır. Delta dönüştürücünün ikinci işlevi akü sistemini şarj ederken kullanılan giriş akımını kontrol etmek ve regüle etmektir.

Delta Conversion Online UPS çift çevrim online tasarım ile aynı çıkış karateristikleri gösterir. Ancak giriş karakteristikleri sıklıkla farklıdır. Delta conversion online tasarım dinamik kontrol edilen, güç faktörü düzeltilmiş bir girişi, geleneksel çözümlerdeki verimsiz filtreleme olmaksızın gerçekleştirir. En önemli avantaj enerji kayıplarındaki belirgin şekilde azalmasıdır. Giriş enerji kontrolü UPS’in tüm jeneratörler ile sorunsuz uyumunu sağlar ve gereksiz kablolama ve yüksek jeneratör kullanım zorunluluklarından kurtarır. Delta conversion teknolojisi yeni bir teknoloji olması ve patentler ile korunması nedeni ile UPS üreticileri arasında yaygın bir tercih olamayacaktır.

Normal kullanım durumunda delta dönüştürücü çift-çevrim tasarımla karşılaştırıldığında UPS yüke enerji verirken çok daha yüksek bir verimlilikte çalışır.


UPS tipleri özeti

Tablo 1 değişik UPS tiplerinin özelliklerini vermektedir. Bir UPS’in verimlilik gibi özellikleri seçilen UPS tipinin özelliklerine bağlıdır. Topolojil tasarım özellikleri yanında, uygulama ve üretim kalitesi de dikkate alınmalıdır. Üretim kalitesi güvenirlilik konusunda daha önce gelen bir kriter olmalıdır.

Tablo 1

UPS Tip Özellikleri

Uygulama güç aralığı (kVA)

Voltage düzenleme

her VA için maliyet

Verimlilik

Dönüştürücü sürekli çalışması

Standby

0-0.5

Düşük

Düşük

Çok Yüksek

Hayır

Line interactive

0.5-5

Tasarıma bağlı

Ortalama

Çok Yüksek

Tasarıma bağlı

Standby-ferro

3-15

Yüksek

Yüksek

Düşük - Ortalama

Hayır

Double conversion on-line

5-5000

Yüksek

Ortalama

Düşük - Ortalama

Evet

Delta conversion on-line

5-5000

Yüksek

Ortalama

Yüksek

Eve


Endüstride UPS tipleri kullanımı

UPS endüstrisinin sunduğu ürünler zaman içinde bu tasarımların pek çoğunu karşılayacak şekilde çeşitlenmiştir. Değişik UPS tiplerinin özellikleri bu cihazların değişik kullanım gereksinimleri için daha çok veya daha az uygun olması anlamına gelir. APC by Schneider Electric ürün gamı bu çeşitliliği gösterir (Tablo 2). Enerji verimliliği UPS tasarımlarında önemli bir rol oynar. Örneğin, pek çok UPS sistemi yukarıda anlatılan dahili trafo yapısında değildir. Bu evrim ağırlık, ölçü, kaynak kullanımı gibi kriterleri küçültüp azaltmanın yanında verimliliği arttırmıştır. Eco-Mode özelliği enerji verimliliğini arttıran yeni özelliklere örnektir, ancak maliyet / avantaj fedakarlıkları ile birlikte gelir. Bu iki konuda daha fazla bilgi için :

White Paper 98, The Role of Isolation Transformers in Data Center UPS Systems

White Paper 157, Eco-mode: Benefits and Risks of Energy-saving Modes of UPS Operation.

Table 2

UPS mimarisi

özellikleri

Ticari Ürünler

Avantajlar

Sınırlamalr

APCnin bulguları

Standby

APC Back-UPS Tripp-Lite Internet Office

Düşük Maliyet, yüksek verimlilik, az yer

Enerji sorunlarında aküden destek alır, 2kVA üzeri Pratik değil

Kişisel bilgisayar ve çalışma alanları için en uygun diyat

Line interactive

APC Smart-UPS Powerware 5125

Yüksek Güvenirlilik, Yüksek verimlilik, iyi voltaj düzenleme

5kVA üzeri Pratik değil

Yüksek güvenilirlik nedeni ile en popüler UPS tidir, rack veya dağıtılmış serverlar ve de kötü enerji ortamlarında idealdir.

Standby-ferro

Çok sınırlı ticari ürün uygulaması

Mükemmel voltaj düzenleme ve yüksek güvenirlilik

Düşük verim ve bazı yüklerle ve jeneratörlerle uyumsuzluk

Düşük verim ve düzensiz çalışma sorunları nedeniyle sınırlı kullanıır, N+1 online tasarımlar çok daha güvenilirdir.

Double

conversion

on-line

APC Smart-UPS On-Line APC Smart-UPS VT APC Symmetra1 MGE Galaxy MGE EPS Liebert NX

Mükemmel voltaj düzenleme, kolay paralelenme

Eski modellerinde düşük verimlilik, 5kVA altında yüksek maliyet

N+1 tasarımlar için çok uygun

Delta

conversion on-line

APC Symmetra MW

Mükemmel voltaj düzenleme, yüksek verim

5kVA altı Pratik değil

Yüksek verimlilik büyük güç uygulamalarında şarj-deşarj maliyetlerinden ciddi enerji tasarrufu sağlar


Sonuç

Her tip UPS’in değişik kullanım amaçları için uygun olduğu alanlar vardır. Hiçbir tip “tüm uygulama alanları” için genel ideal bir seçim olmayacaktır. Bu bilgi dokümanının amacı piyasada bulunan değişik UPS topolojilerini karşılaştırarak, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktır.

UPS tasarımları arasındaki belirgin farklılıklar, farklı uygulamalar için teorik ve pratik avantajlar sunar. Buna karşın, tasarımın uygulaması ve üretim kalitesi kullanıcının uygulamasındaki performansı belirleyen en önce gelen kriterdir.


Transfer Switch – Kaynak Transfer Şalteri Nedir?

Transfer switch bir yükün (elektriği kullanan taraf) beslendiği birden çok elektrik kaynağı arasında geçişleri yapan bir aktarım cihazıdır. Türkçe terim yanlış çağrışımlara neden olabilir; Transfer switch başlı başına bir cihazdır ve gelişkin özelliklere sahip olabilir. Çok yaygın kullanım alanı vardır.

Örneklemek gerekirse, bir işletmede normal şebeke elektriği ve yedek güç olarak jeneratör kullanılıyor olsun. Şebeke elektriğinde bir kesinti olduğunda, jeneratör kaynağına geçiş yapmak gerekecektir. Bu işlemi Transfer Switch otomatik olarak yapar.

Temel olarak Transfer switch’in yaptığı iş elektrik kaynakları arasındaki geçişi kontrol eden bir anahtar görevi görmesidir. Bu işlem manuel de yapılabilir. Ancak manuel yapıldığında geçiş süresi çok uzun olacaktır. Ayrıca insan kaynaklı hatalar söz konusu olacaktır. Bu handikapı aşmak üzere kaynak elektriğin değişik alternatifler arasında aktarımını yapacak Transfer Switch cihazları kullanılır. Bu cihazlar beslendiği kaynaklardaki elektriği ölçümler ve elektrik kesintisi veya yeniden enerji akımı olup olmadığını algılayabilirler.

Özellikle kritik yüklerde, yani enerji kesintisinin çok önemli olduğu alanlarda Transfer Switch kullanılır. Örneklemek gerekirse, bir hastanede şebeke enerjisinin kesilmesi çok önemli bir sorun olabilir. Tüm beslenen cihazların kesintiyi hissetmeden şebekeden jeneratöre geçişi kritik bir süreçtir. Bunu Transfer Switch sağlar.. Bu değer uygulamaya, konfigürasyona veya cihaza göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, süre olarak geçiş süresini 2-20 milisaniye olarak düşünebilirsiniz.

Statik Transfer Switch olarak adlandırılan türlerinde, yükün beslendiği birden çok kaynak arasındaki geçiş silikon kontrollü dönüştürücüler (SCR) ile yapılır. Bu hareketli mekanik parça olmaması anlamına gelir ve çok hızlı şekilde geçiş süresi genellikle yük frekansının çeyreği kadardır. Bu gelişkin cihazlar ana şebeke üzerindeki enerji kirliliklerini de filtreleyebilir.

Bu cihazlarda çok değişik türde yük aktarımları gerçekleştirilebilir. İki ayrı şebekeden beslenen bir yükte, jeneratör-şebeke kombinasyonunda, veya bunlara ek olarak bir veya birden çok UPS arasında kullanılabilir. Yanlızca UPS’ler arasında geçiş için de kurgulanabilir.

Bu cihazlarda ölçeklendirme birimi kVA değil amper cinsinden yapılır. Beslenen yükün karakteristiklerine ve gerekli akıma göre değişik cihazlar bulunur. STS cihazlarının aşırı akım toleransı yüksektir.

Genellikle cihazlar üzerinde akım ve durum bilgisini aktaracak haberleşme portları yer alır. Marka veya tasarıma göre, RS232, TCP/IP, USB veya benzeri bir yöntemle bu bilgi bir yazılıma aktarılır ve uzaktan yönetim olanakları sunulur. Cihazın türüne ve gücüne göre ayrı bir pano, kabinet şeklinde olabileceği gibi, gelişkin rack (server kabineti içinde rafa) monte modeller görülebilir. 1U veya 2U ölçülerde minumum yer kaplayan ve kritik cihazları besleyen STS ürünleri bulabilirsiniz. It kullanımlarında genellikle veri merkezi içindeki güç dağıtım ekipmanlarını (pdu) besleyecek şekilde konfigürasyonlar yaygındır.

Transfer Switch cihazları UPS’lerin alternatifi değildir. Her ikisinin kullanım amacı farklıdır ve farklı ihtiyaçlara cevap verirler. UPS temel olarak yedek güç ve regülasyon amacı ile kullanılırken STS ise yalnızca bir aktarım cihazıdır. Buna karşın elektrik altyapısının iyi kurgulandığı yerlerde STS kullanımı daha az UPS ve dağıtım cihazı kullanımı demek olabilir ve bu da tasarruf sağlar.

Eaton - Professor Wattson: BATTERIES - Video (İngiilizce)

Akülerin kullanımda önemli noktaları anlatan ingilizce video

Eaton - Professor Wattson: VA vs WATTS - Video (İngiilizce)

VA ve WATT arasındaki farkları anlatan ingilizce video

Eaton - Professor Wattson: MAINTENANCE BYPASS - Video (İngiilizce)

UPS'lerde Bakım Bypass'ını anlatan ingilizce video

APC - ENERGY STAR® - Enerji Verimliliği

ENERGY STAR®

Energy StarABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DoE) ortaklığında kurulan ENERGY STAR programı, enerjinin verimsiz kullanımından kaynaklanan kirleticilerin azaltılmasını ve tüketicilerin enerji tasarruflu ürünleri kolay tespit edip satın almalarını amaçlamaktadır. Bu programda yer alan şirketler, müşterilerine enerji tasarrufunun getireceği işletmesel ve finansal avantajlardan faydalanma fırsatı sunan teklif ve çözümler sağlamaktadır.

Schneider Electric-APC Smart-UPS ve Back-UPS, evlere ve KOBİ'lere genel olarak büyük tasarruflar ve kritik, güvenilir fonksiyonlar sağlamanın yanında, aşağıdaki kriterler bakımından bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından test edilip ENERGY STAR sertifikasına hak kazanmıştır:

 • Verimlilik: İlgili UPS ürünleri işletme verimliliği açısından pazarın ilk %25'i içinde olmalıdır, böylece müşterilerin elektrik işletme maliyetleri düşürülür ve karbon ayak izi küçültülür;

 • Performans Testi: Tüm UPS ürünleri, üçüncü parti bir belgelendirme kuruluşunun denetiminde EPA’ ENERGY STAR test prosedürüne tabidir.

 • Yayınlanan Sonuçlar: UPS ürünleri, %25, %50, %75 ve %100 yüklerde belirli test sonuçları elde etmeli ve diğer özelliklerin yanında yük kaybı yaşamamalıdır.

APC - Green Premium - Çevre ile dost ürünler

Green Premium

Gezegenimizi koruyacak araçlar...

Gezegenimiz birçok çevresel sorunla karşı karşıyadır: enerji verimliliği ve karbon ayak izi kaynaklı iklim değişiklikleri, malzeme tüketimi ve geri dönüşüm kaynaklı ham madde tükenmesi, tehlikeli madde ve atıklarla ilgili olarak da biyolojik çeşitlilik, insan ve çevre güvenliği…

Bu sorunlara karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kuralların ve standartların oluşturulması için birçok girişim çalışmaktadır. Özellikle elektrik endüstrisinde, tehlikeli maddeler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atıklarla ilgili olarak bazı önlemler alınmaktadır. Böylelikle, ulusal ve uluslararası komiteler çevreci tasarımlı ürünler ve atık yönetimi gerektiren ve bazı zararlı madde ve kimyasalların kullanımını kısıtlayan yönetmeliklerle gezegenimizi korumaya çalışmaktadır.

Schneider Electric-APC, ürünlerini daha yüksek enerji verimliliğiyle, daha az tehlikeli maddeyle ve çevreci geri dönüşüm ve imha seçenekleriyle dizayn ederek gittikçe daha katı hale gelen çevre mevzuatlarına tam uyumluluk göstermektedir.

Çevresel sorunlara karşı Green Premium işareti

Schneider Electric-APC, Schneider Electric’in kendi ekolojik işareti Green Premium ile ürünlerin çevreye olan etkisiyle ilgili kapsamlı ve güvenilir bilgiler sunuyor. Bu özellik sayesinde müşterilerimiz ürünlerimizin uygunluk durumunu kontrol edip kendi çevre politikalarına etkin bir şekilde dahil edebilmektedirler. Schneider Electric, Green Premium ekolojik işareti ile müşterilerin karbon ayak izi hesaplamalarına yardımcı olacak bir araç sunarken madde ve kimyasallarla ilgili mevzuata tam uyumluluk sağlar ve çevreci tasarımın geliştirilmesi için gereken tüm bilgileri vererek ürünün’ geri kazanılabilirliğini optimize ederek kullanım ömrü sonu maliyetlerini düşürür.

Schneider Electric-APC, aşağıdaki koşulları karşılayan ürünlere Green Premium işaretini uygulamaktadır:

•Çevresel beyan (PEP - Ürün Çevre Profili);

•Kullanım Ömrü Sonu Talimatı (EoLI);

•Avrupa REACh Düzenlemesi'nde belirtilen ilgili maddelerin oranı;

•Avrupa RoHS Direktifi'nde belirtilen eşik değerlerinin üstünde kurşun, krom, kadmiyum, cıva, polibromine bifenil (PBB) ve prolibromine difenil eter (PBDE) bulunmadığına dair beyan.

•Avrupa Batarya Direktifi'nde belirtilen eşik değerlerinin üstünde kurşun, kadmiyum ve cıva bulunmadığına dair beyan.

Şu anda APC Schneider Electric ürünlerinden’ elde edilen gelirlerin %77'si Green Premium ürünlerinden gelmektedir. Açık bir şekilde tanımlanmış kriterleri bulunan eşsiz bir ekolojik işaret olarak, tüm çevresel bilgiler uluslararası standartlara göre değerlendirilip internetten yayınlanmaktadır.

Green Premium ekolojik işareti, ticari faaliyetlerin basitleştirilmesi, çevre politikalarının desteklenmesi ve karbon ayak izinin küçültülmesinde en çevreci yöntem için temel gösterge olarak alınmalıdır. Green Premium sayesinde tek bir tuşla çevreye katkı yapmanız ve ürünün’ çevresel bilgilerini öğrenmeniz mümkündür.

Ürün Çevre Profillerinin Yorumlanması

Schneider Electric-APC tarafından yayınlanan Ürün Çevre Profili (PEP) belgeleri, yaşam döngüleri boyunca ürünlerin çevre performansını incelemenizi sağlar. PEP'lerde, verilen koşullara göre çevresel performans durumu gösterilir. Ürünler geliştirilip bilim ilerledikçe, PEP'lerdeki bilgiler de değişerek zaman içinde çevre performansında kaydedilen gelişmeleri yansıtır hale gelecektir

Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri ve Çevresel Göstergeler

Schneider Electric-APC, tüm ürün yaşam döngüsü analizlerinde Environmental Information & Management Explorer (EIME) yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım, elektrik ve elektronik endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Çevre ve insan sağlığı durumuna ışık tutan çevresel göstergeler içerir. Bu göstergeler nicel ölçümlere veya zaman içinde takip edilen çevresel koşul istatistiklerine bağlı olarak geliştirilir.

APC Yeni Jenerasyon Rack ATS (Otomatik Transfer Switch)

APC Yeni Jenerasyon Rack ATS (Otomatik Transfer Switch)

Tek elektrik bağlantılı cihazlar için Otomatik Elektrik Anahtarlama ve Yedeklilik Çözümü

Yeni Jenerasyon ATS’nin çoklu çıkış bağlantıları ile ikinci bir Rack PDU serisi kullanma ihtiyacı ortadan kalkar.

 • > Kusursuz enerji transferi
 • > Sürekli kaynak gözlem ve ölçümü
 • > Akım gözlemi ve alarmlar
 • > Network yönetim arayüzü
 • > Çoklu çıkış bağlantıları

APC Rack Otomatik Transfer Switch (ATS) her iki AC şebeke kaynağına bağlı giriş bağlantı kablosuna sahip, bağlı cihazlara kesintisiz enerji verebilen bir cihazdır. Rack ATS bağlı yüke birincil AC (şebeke) kaynağından enerji sağlar. Birincil kaynakta bir kesinti olduğunda yükü ikincil kaynağa aktarır. Bir kaynaktan diğer kaynağa Transfer (geçiş), bağlı cihazlara hissettirmeden herhangi bir faz değişikliğinden etkilenmeden kusursuz şekilde yapılır. ATS içinde yer alan ağ (network) Web üzerinden, SNMP ile veya Telnet ara yüzü aracılığı ile uzaktan yönetim olanağı verir.

Yeni Jenerasyon Rack ATS son kullanıcılara pek çok yeni özellik sunar. Çoklu çıkış bağlantıları, pek çok cihazın yeni bir rack PDU kullanmadan doğrudan Rack ATS’ye bağlanabilmesini sağlar. Akım gözlemi ve alarmlar, enerji tüketimi ATS’nin maksimum değerlerine yaklaştığında bileşik akım ölçümleri sağlayarak ve alarmlar ile uyararak sistemin down-time (devre dışı kalmasını) önler. Yerleşik ağ (network) ve lokal arayüzler daha esnek bir kullanım için istenen konfigürasyon ayarlarının yapılabilmesini sağlar. Rack ATS ürün ailesi çok değişik giriş ve çıkış bağlantıları ile 100/120V, 200/208V, veya 230V güçlerini çoklu çıkışlarına aktarabilir. Pek çok giriş ve çıkış bağlantısı olanağı kullanıcılara değişik güç dağıtımı gereksinimlerine adapte olabilme olanağı sunar.

APC Rack ATS enerjiyi kusursuz şekilde kaynaklar arası aktarabilir. ITI eğrisi başına, tipik enerji arzları AC voltajı sıfıra düştüğünde 20ms’de çalışır. IEEE 1100-1999 standardı da ITI eğrisine referanslıdır. SSI (Server System Infrastructure) standardı 100-240V voltaj aralığı için güç kaynaklarına minumum 21ms hold-up (bekletme) süresi önerir.

APC Ract ATS cihazları kaynaklar arası geçişi bu endüstri standardı sürelerde yapar. Cihazda yer alan algılama yeteneğinin voltaj ve frekans aralığında olup olmadığını algılaması da bu geçiş süresine dahildir. Elektronik aksamda herhangi bir arıza çıkış voltajında herhangi bir kesintiye neden olmaz çünkü cihaz hata toleransını ortadan kaldıran yedekliliktedir.

 • > 8-12ms tipik
 • > 16ms, 60Hz’de, Yüksek duyarlılıkta ayarlandığında
 • > 18ms, 50Hz’de, Yüksek duyarlılıkta ayarlandığında

Akım Gözlem ve Alarmlar

Akım gözlemi ve alarmlar, enerji tüketimi ATS’nin maksimum değerlerine yaklaştığında bileşik akım ölçümleri sağlayarak ve alarmlar ile uyararak sistemin down-time (devre dışı kalmasını) önler

 • > Bileşik Akım ölçüm göstergesi
 • > Yerel ve Ağ üzerinden Aşırı-akım uyarıları
 • > Size özel şekillendirilebilen ayarlar

Kaynak Durumunu Sürekli Gözlem

Yerleşik akıllı arayüzü ile APC Rack ATS her iki kaynakta da hem voltaj hem frekans dalgalanmalarını sürekli gözler.

 • > Giriş voltaj ve frekansının eşzamanlı izlenmesi
 • > Nominal frekansın otomatik algılanması
 • > Voltaj ve Frekans aralığının kullanıcı tarafından ayarlanabilmesi

Ağ Yönetim Arayüzü

Kullanıcı arayüzü cihaz durumunu ve yerel ayarları uzaktan erişim sağlar. Tamamen kontrol edilebilir menü seçenekleri le cihaz üzerindeki ayar seçenekleri kullanılabilir.

 • > WEB (Ethernet) den, telnet (seri bağlantı)den veya SNMP’den erişim olanağı
 • > APC InfraStruxure yönetim cihazları ile uyumlu
 • > Yerleşik ağ (network) yönetim kartı

Güçlü faz-dışı Anahtarlama

Devrelerin aşırı ısınmasını önleyen hem faal hem nötr hatların anahtarlaması break-before-make sistemi kullanır; böylece kaynaklar arasında faz farklılığı göz önüne alınmaksızın birbirleri ile çakışması engellenir.

 • > AC (şebeke) kaynakları çıkışları anahtarlamadan önce izole edilir
 • > Kaynaklar birbirlerinden 180 derece faz-dışı olabilir.

**Firmware revision 357 yüklenmelidir**

APC Video - Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models

APC Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models

APC by Schneider Electric’s new Smart-UPS™ On-Line models Graphical LCD Display with Multicolor Backlight provides a comprehensive real time status at a glance including battery and load levels.

APC Video - Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 230V

Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 230V

APC by Schneider Electric’s New Smart-UPS On-Line models provide double conversion power protection for servers, storage, voice and data networks, medical labs, and light industrial applications. Best in class output power density delivering more real power in watts, 0.9pf on 5 kVA, Unity on the 6kVA -10kVA units.

APC RBC Akü paketleri uyumlu APC UPS tablosu

RBC Uyumluluk Tablosu

Aşağıdaki RBC paketlerini, uyumlu APC UPS'lerde kullanabilirsiniz.

RBC Türü

UPS

APCRBC105

SUA2200RMXLI3U, SUA3000RMXL3U, SUA3000RMXLI3U, SUA48RMXLBP3U

APCRBC106

BE400-GR

APCRBC109

BR1200LCDI, BR1500LCDI

APCRBC110

BE550G-GR, BR550GI

APCRBC113 BR1100CI, BR1100CI-AS, BR1100CI-IN, BR1100CI-RS

APCRBC115

SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX48RMBP2U

APCRBC116

SMX750I, SMX1000I

APCRBC117

SMX2200RMHV2U, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC

APCRBC118

SMX120RMBP2U*2

APCRBC123

BR900GI, SMT750RMI2U

APCRBC124

BR1200GI, BR1500GI

APCRBC132

SMT1000RMI2U

APCRBC133

SMT1500RMI2U

RBC2

BK200, BK250B, BK280B, BK325-GR, BK350EI, BK500EI, BP280, BP280PNP, BP280C, BP280S, BK300, BK400, BK400B, BP420, BP420C, BP420PNP, BP420S, BK500M, PCPER, PCPRO, SUVS420, SU420NET, BH500INET, BK500-RS, BR500I, SC420, SC420I

RBC3

BK450, BK575C, BK600, BK600C, BK650M,

RBC4

BP650, BP650PNP, BP650C, SUVS650,BP650S, SU620NET, SC620, SC620I

RBC5

SU450, SU450NET, SU700, SU700NET

RBC6

BP1000, SUVS1000, SU1000, SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMNET, SMT1000I, SU700X167, SUA1000, SUA1000I

RBC7

SU700XL, SU700XLNET, SU1000XL, SU1000XLNET, BP1400, SUVS1400, SU1400, SU1400NET, SMT1500I, SUA1000XLI, SUA1500, SUA1500I, SUA750XL, SUA750XLI

RBC8

SU1400RM, SU1400RMNET

RBC9

SU700RM, SU700RMNET

RBC10

BF250, BK280, BF280C, BF350

RBC11

SU1400XLTNET, SU1400RMXLTNET, SU2200, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLT, SU2200XL, SU2200XLNET, SU2200XLTNET, SU3000, SU3000NET, SU3000RM, SU3000RMNET, SU24XLBP, SU48XLBP, SU48BP, SUA24XLBP

RBC12

SU2200RMI3U, SU3000RMI3U, SU3000RMT3U, SU5000I*2

RBC13

UXBP24, UXBP48

RBC14 SRT10KRMXLI, SRT10KXLI, SRT192BP, SRT192BP2, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT5KRMXLI, SRT5KXLI, SRT6KRMXLI, SRT6KXLI, SRT8KRMXLI, SRT8KXLI

RBC17

BE700G-GR, BK650EI, PS250

RBC18

PS450, BAY450, SC450RM1U, SC450RMI1U

RBC22

SU700RMI2U, SUA750R2IX38, SUA750RM2U, SUA750RMI2U

RBC23

SUA1000RM2U, SUA1000RMI2U, SU1000RMI2U

RBC24

SU1400RMI2U, SUA1500RMI2U, SUA1500RM2U

RBC25

SU1400RMXL3U

RBC27

2*SU48R3XLBP, SU2200RMXL3U, SU2200RMXLI3U, SU3000RMXL3U, SU3000RMXLI3U, SU48R3XLBP, SU48RMXLBP3U

RBC30

BF500-GR

RBC31

SURT1000XLI, SURT1000RMXLI, SURT2000RMXLI, SURT2000XLI, SURT48XLBP

RBC32

BR800I, BR1000I

RBC33

BR1500I, SC1000I

RBC34

SUA750RM1U, SUA750RMI1U, SUA1000RM1U, SUA1000RMI1U

RBC43

SUA2200RM2U, SUA2200RMI2U, SMT2200RMI2U, SMT3000RMI2U, SUA3000RMI2U, SUA3000R2IX322, SUA3000RM2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U

RBC44

SURTD3000RMXLI, SURTD3000XLI, SURT3000XLI, SURT3000RMXLI, SURTD5000XLI, SURTD5000RMXLI, SURT6000XLI, SURT6000RMXLI, SURT8000XLI*2, SURT8000RMXLI*2, SURT10000RMXLI*2, SURT10000XLI*2, SURT15KRMXLI*4, SURT20KRMXLI*4, SURT192RMXLBP*2, SURT192XLBP*2

RBC48

SUA750, SUA750I, SMT750I

RBC55

SUA2200, SUA2200I, SUA2200XL, SUA2200XLI, SMT2200I, SUA3000, SUA3000I, SMT3000I, SUA3000XL, SUA3000XLI, SUA48XLBP, SUA5000RMI5U

RBC57

SUA48RMXLBP2U, SURT48RMXLBP

RBC59

SC1500I

SYBATT

Symmetra Akü Modülü

SYBT2

SYH2K6RMI, , SYH4K6RMI, SYH6K6RMI, SYRMXR2B4, SYRMXR4B4, SYRMXR4B4I

SYBT4

Symmetra PX veya Smart-UPS VT (4xSTBTU1-PLP)

SYBT5

SYA12K16I, SYA12K16P, SYA12K16RMI, SYA12K16RMP, SYA16K16I, SYA16K16RMI, SYA16K16RMP, SYA4K8RMP, SYA8K16I, SYA8K16IXR, SYA8K16P, SYA8K16RMI, SYA8K16RMP, SYA8K8RMI, SYA8K8RMP, SYARMXR3B3I, SYARMXR9B9I, SYAXR9B9I

APC Güç Kabloları Karşılaştırma Listesi

APC Güç Kabloları

APC Schneider IT cihazlarında kullanılmak üzere çok çeşitli güç kabloları sunar.

Pek çok enerji bağlantı sorununa yanıt veren değişik GÜÇ KABLOLARI (jumper kabloları olarak da tabir edilir) çözümleri vardır. Bu kabloları kullanrak cihazlarınızı APC Rack’e monte PDUlarına, MasterSwitch ürünlerine, Otomatik Transfer Switch(ATS)’e, veya UPS’e bağlayabilirsiniz. Aynı şekilde PDU cihazınızı bahsedilen diğer cihazlara bağlamakta da kullanabilirsiniz.

Aşağıda değişik kablo çözümlerinin karşılaştırma tablosu verilmiştir.

Parça No

Tanım

Model

Uzunluk

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

AP9870

Güç Kablosu 100-230V, C13 - C14

2,5m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

AP9875

Güç Kablosu, 230V, C19 - Schuko

2,5m

Schuko CEE 77 EU1-16P

IEC 320 C19

AP9876

Güç Kablosu, 230V, C19 - IEC 309

2,5m

IEC-309 16A

IEC 320 C19

AP9877

Güç Kablosu, 100-230V, C19 - C20

2,0m

IEC-320 C20

IEC 320 C19

AP9878

Güç Kablosu, 100-230V, C14 - C19

2,0m

IEC-320 C14

IEC 320 C19

AP9879

Güç Kablosu, 100-230V, C13 - C20

2,0m

IEC-320 C20

IEC 320 C13

AP9890

Güç Kablosu Seti, 100-230V, 2’, (5 adet )C13 - C14

0,6m

IEC-320 C14

IEC 320 C13

AP8702S-WW

Güç Kablosu Seti, 100-230V, (6 adet )C13 to C14

0,6m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

AP8704S-WW

Güç Kablosu Seti, 100-230V, (6 adet )C13 to C14

1,2m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

AP8706S-WW

Güç Kablosu Seti, 100-230V, (6 adet )C13 to C14

1,8m

IEC-320 C14

IEC-320 C13

Güç Değerlerine Göre Fiş ve Priz Çeşitleri

Güç Değerlerine Göre Fiş ve Priz Çeşitleri

Uluslararası standartlar NEMA (Amerika) ve IEC (Uluslararası) gibi kurumlarca belirlenir. Fiş ve prizler, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmekle birlikte, değişik IT ve Endüstriyel uygulamalarda ülke standardı dışında kullanımlar görülebilir.

Voltaj

Amp

Tipik Güç Değeri

Kablo Sayısı

Fiş Adı

Priz Konektörü

100–120 V

15 A

1.4 kW

3

NEMA 5-15P

NEMA 5-15R

20 A

1.9 kW

3

NEMA 5-20P

NEMA 5-20R

20 A

1.9 kW

3

NEMA L5-20P

NEMA L5-20R

30 A

2.9 kW

3

NEMA L5-30P

NEMA L5-30R

200 – 240 V

15 A

2.5 kW

3

IEC C14

IEC C13

16 A

3.7 kW

3

IEC 309 16 A, 2P, 3W

IEC 309 16 A, 2P, 3

20 A

3.3 kW

3

IEC C20

IEC C19

20 A

3.3 kW

3

NEMA L6-20P

NEMA L6-20R

30 A

5.0 kW

3

NEMA L6-30P

NEMA L6-30R

32 A

7.4 kW

3

IEC 309 32 A, 2P, 3W

IEC 309 32 A, 2P, 3W

208 V

3 Faz

20 A

5.8 kW

5

NEMA L21-20P

NEMA L21-20R

30 A

8.7 kW

5

NEMA L21-30P

NEMA L21-30R

50 A

12.5 – 14.4 kW

4

CS8365C

CS8364C, CS8369

60 A

16.2 – 17.3 kW

4

IEC 309 60 A, 3P, 4W

IEC 309 60 A, 3P, 4W

400 – 415 V

3 Faz

16/20 A

11 kW

5

IEC 309 16/20 A, 3P, 5W

IEC 309 16/20 A, 3P, 5W

32 A

22 kW

5

IEC 309 32 A, 3P, 5W

IEC 309 32 A, 3P, 5W

40 A

23 kW

5

IEC 309 60 A, 3P, 5W

IEC 309 60 A, 3P, 5W

Eaton - Cihaz/Kişi Başına birer küçük UPS mi yoksa tesis/işletme için merkezi büyük bir UPS mi?

Cihaz/Kişi Başına birer küçük UPS mi yoksa tesis/işletme için merkezi büyük bir UPS mi?

Bir tek yüksek güçte UPS mi daha iyidir yoksa pek çok küçük UPS mi kullanmalıdır? Bu sorunun yanıtı birden çok faktöre bağlıdır. Merkezi olmayan bireysel UPS seçeneğinde (2.şekil) birden çok UPS birkaç adet cihazı beya belki de tek bir cihazı besler. Bu tür kullanımdaki küçük UPS’ler genellikle tak-çalıştır türünde olur ve 6kVA ve daha alt güçlerdedirler. Merkezi UPs seçeneğinde (1. Şekil) büyük bir UPS pek çok küçük cihazı besler ve genellikle UPS bina/tesis ana giriş elektrik panosuna bağlanmıştır. Altta sunulan tablo ile farklılıkları karşılaştırarak UPS seçiminize yardımcı olmayı umuyoruz. Nihayetinde, kullanıcı kendi ihtiyacını ve çözüm maliyetini en iyi tanımlayabilecek kişidir.

Şekil 1

Merkezi tek bir UPS kurulumu

Neden merkezi TEK UPS’i seçmeliyim

Neden seçmemeliyim?

Genel olarak UPS’in kullanım ömrü daha uzundur

Tek tek UPS kullanmak hata olasılığını dağıtmak demek olabilir. Merkezi UPS’teki bu endişeyi, N+1 veya N+X yedekli konfigürasyonlarla ortadan kaldırabilirsiniz.

Tek bir UPS’in gözlemlenmesi, servisi ve bakımı birden çok UPS’inkinden çok daha kolaydır.

Tek UPS koruduğu cihaza fiziksel olarak yakın konumlandırılamayabilir. Tek bir elektrik dağıtım paneli tüm cihazları beslemeyebilir.

Merkezi tek UPS 3-Faz ve 208V, 400V veya 480V olacaktır ve bu daha düşük işletim maliyeti ve daha verimli çalışma anlamına gelir.

Büyük bir UPS için yer olmayabilir.

Merkezi UPS genellikle insanların bulunduğu ortamlardan uzağa yerleştirilir. Sonuç olarak kazai hasarlardan, kesintilerden korunur.

Merkezi UPS kurulum, bakım ve servis için eğitimli bir teknisyen gerektirir.

Merkezi bir UPS soğutmanın/havalandırmanın daha kolay kontrol edildiği yerlere yerleştirilebilir. Isının UPS içindeki akülerin düşmanı olduğunu unutmayınız.

Merkezi UPS daha yüksek kurulum ve kablolama maliyeti anlamına gelebilir.

Akü değişimleri için teknisyene ihtiyaç duyulmakla birlikte, bu durumun alternatifini de düşünmelisiniz. Çoklu UPS kullanımı durumunda, farklı türde ve güçte aküler barındıran pek çok UPS’in değişimini kendiniz yapabilecek misiniz?

Şekil 2

Merkezi olmayan çoklu UPS kullanımı

Neden merkezi olmayan birden çok UPS kullanmalıyım?

Neden kullanmamalıyım?

Tekrar kablolama gerektirmez. Mevcut duvar prizleri kullanılır. IT sistemleri taşındığında da kolayca yer değiştirilebilir.

Binayı besleyen bir jeneratör var ise, küçük standby ve line-interaktif yapıda UPS’ler jeneratör çalışırken çalışmayabilir.

Daha düşük bir başlangıç yatırımı ve kurulum maliyeti gerektirir. IT yöneticisinin bütçe limitlerine genellikle uygundur; daha yüksek basamaklarla onay için uğraş vermek geremeyebilir. Kurulumu sırasında ek elektrik teknisyeni maliyetleri oluşmaz.

Merkezi bir elektrik panosu kullanılmayacağından UPS’in yerleşimi sorun olabilir.

Şirketinizin/tesisinizin ileride ne kadar büyüyeceğini ve kapasite arttırımı olacağını öngöremiyorsanız

Birden çok UPS için gözlem, bakım ve servis ile uğraşmak istemiyorsanız. Merkezi olmayan birden çok UPS kullanımı akü değişimi ve bakım için daha fazla zaman ve enerji harcamanız anlamına gelebilir.

Oldukça yeni durumda bir çok küçük UPS’iniz zaten varsa ve bunları atmak/elden çıkarmak istemiyorsanız. (Bazı UPS üreticileri değişim programları yürütür)

Acil durum kapama yeteneği olan tek bir UPS istiyorsanız. Bunun yanında, merkezi olmayan seçenek tek bir merkezi UPS tarafından sunulan yedeklilik ve pek çok başka özelliği sunamaz.

Elektrik anomalisi dağıtım kablolaması ile her yere ulaşsa da elektrik koşullandırma (regülasyon vb) kullanım yerinde yapılır

Yedeklilik, uzatılmış akü besleme süreleri veya bakım bypass’ı işlevlerini birden çok UPS’e eklemek çok maliyetli bir iş olabilir.

Bir bina içinde yer alan çeşitli uygulamalar değişik enerji koruma düzeyleri ve işlevler gerektirebilir. Örneğin, uzatılmış akü besleme süresi sadece belirli uygulmalara sağlanabilir ve daha az kritik cihazlara ek masraf harcanmamış olur.

Arıza durumunda pek değişik lokasyondan gelen sesli alarmlar ve uyarılar rahatsız ve tedirgin edici olabilir.

Bileşik uygulamalar

Her iki tür uygulama da, yani merkezi tek bir UPS veya merkezi olmayan birden çok UPS birlikte de kullanılabilir. Her iki strateji de görev kritik süreç veya uygulamalarınız için yedeklilik sağlamak üzere birlikte kullanılabilir. Örneğin, tüm tesis merkezi büyük bir UPS tarafından korunuyorken, belirli bir departman (24x7 çalışan çağrı merkezi gibi) ek olarak birden çok UPS ile korunarak ek koruma ve muhtemelen cihazları için daha uzun akü besleme süresi sahibi olur.

Eaton -Tek Faz mı Üç Faz mı?

Tek Faz mı Üç Faz mı?

3-Faz enerji, elektriği uzun mesafelere iletmek için en verimli yöntemdir. Aynı şekilde, büyük endüstriyel cihazların daha verimli çalışmalarını sağlar. Üç değişik tek faz dalganın fazlarında 120 derece açı ile düzenlenmesi, veya sinüs dalgasının üçte biri olarak dizildiği şekilde karakterize edilir.

3-Faz voltaj her fazdan nötr’e veya herhangi bir fazdan diğerine şeklinde ölçülebilir. Faz-Nötr veya Faz-Faz arasındaki voltaj ilişkisi üçün karekökü katı kadardır. (örnek 120V – 208V)

Bunun tersi olarak, 1-Faz enerji günlük evsel gereksinim için yaygın kullanılır ve bilgisayarlar, ışıklandırma, televizyon gibi yaygın cihazları beslemekte kullanılır. Aşağıda gösterildiği gibi 1-Faz bir prizden osiloskop ile baktığınızda, yalnızca tek bir dalga görürsünüz. 1-Faz enerji, basitçe, 3-Faz enerji içerisinden alınan tek bir fazdan ibarettir. Karekök ortalama (RMS) voltajı (Amerika için) 120V’dir ve 60 Hz’de (yani saniyede 60 kez) ±170V tepe noktaları arasında osile eder.

Tek Faz

3-Faz Avantajları

3-Faz elektriğin olmadığı yerlerde standarttır.

Bir binanın şebekesi üzerindeki yükleri dengelemeye yardımcı olabilir

Düşük kVA gerektiren ve düşük yoğunluklu uygulamalr barındıran yerlerde dağıtım daha kolaydır.

Yüksek kVA’da ve yüksek yoğunluklu kabinet gibi uygulamalarda dağıtım daha kolaydır

Düşük amperajdaki elektrik cihazlarının kullanımına izin verir (devre kesiciler, kablolama, paneller, vb)

Eaton UPS’lerde kullanılabilecek haberleşme kartı seçenekleri listesi ve uyumlu UPS’ler tablosu

Eaton UPS’lerde kullanılabilecek haberleşme kartı seçenekleri listesi ve uyumlu UPS’ler tablosu

Tanım

EX

EXRT

5P

5PX

5130

9135

9PX

9130

Blade

9155

9355

9390

9395

93PM

93E

Network card MS

Network and MODBUS card MS

ConnectUPS-X Web/SNMP card

PowerXpert UPS X-Slot card

PowerXpert UPS MiniSlot card

ConnectUPS-E Web/SNMP card

()

()

()

()

()

()

Environmental Monitoring Probe (EMP)

Relay card - MS

Industrial relay card - MS

BD Slot Relay card

X-Slot Relay Card

X-Slot ModBus RTU Card

() UPS'e seri porttan 1023247 kablosu ile bağlanır (kabloyu ayrı sipariş etmelisiniz)

Ağ Kartı-MS Web/SNMP adaptörü

Ağ Kartı-MS Web/SNMP adaptörü

Eaton Ağ Kartı-MS Eaton UPsinin doğrudan Ethernet ağına veya internete bağlanmasını sağlar, standart bir web tarayıcısı, SNMP uyumlu ağ yönetim sitemi veya güç yönetim yazılımı vasıtasıyla ağ içinde UPSlerin gerçek zamanlı takibini ve kontrolünü destekler.
İşlev: Web/SNMP
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9130, 9135, 9SX, 9PX, 9E, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Katalog No: Network-MS

Network ve MODBUS Kartı - MS

Network ve MODBUS Kartı - MS

Eaton Ağ ve MODBUS Kartı-MS ağ kartının özelliklerini ve becerilerini MODBUS arayüzü ile birleştirerek SNMP ve tuzak kullanan ağ takip sistemlerinin, web tarayıcılarının ve güç yönetim sistemi yazılımlarının yanı sıra Bina Yönetim Sistemi (BMS), Endüstriyel Otomasyon Sistemi (IAS) vasıtasıyla UPS sisteminin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde uzaktan kontrol edilmesini sağlar.
İşlev: MODBUS RTU, Web/SNMP; supports SNMP v1 and v3; IPv4 and v6; http, https and SMTP
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9130, 9135, 9SX, 9PX, 9E, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT Katalog No: MODBUS-MS

PowerXpert Gateway Mini-slot card

Power Xpert Gateway Minislot Kartı

Power Xpert Gateway Minislot haberleşme kartı, Eaton 93PM UPS’nizi masaüstünüze getiriyor.
İşlev: Web, SNMP v1 ve v3, BACnet IP, Modbus TCP/RTU.
Uyumlu olduğu aygıtlar: 93PM

Power Xpert Gateway X-slot UPS kartı

Power Xpert Gateway X-slot UPS kartı

Eaton PowerXpert UPS kartta Web, SNMP ve e-mail desteğinin yanı sıra Modbus TCP arayüzü de bulunur. Hem sanallaştırma içeren IT sistemlerine hem de modern bina yönetimi sistemlerine çok önemli güç bilgisi sağlamak için gerekli bütün özelliklere sahiptir.
İşlev: MODBUS TCP, Web/SNMP; SNMP v1 ve v3; IPv4 ve v6; http, https ve SMTP desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

ConnectUPS-X Web/SNMP Kart

ConnectUPS-X Web/SNMP Kart

Conenctor UPS-X WEB/SNMP kartları XSlot genişletme yuvası bulunan Eaton UPS ağ kartlarıdır. Web, SNMP, e-mail ve güç takip yazılımı desteği ile ağ ortamları için hepsi bir arada, son derece sağlam bir UPS takip çözümüdür.
İşlev: Web/SNMP; https ve SMPT desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart Eaton 9130 UPS için ağ kartıdır. Web, SNMP, e-mail ve güç takip yazılımı desteği ile ağ ortamları için hepsi bir arada, sağlam bir UPS takip çözümüdür.
İşlev: Web/SNMP; https ve SMPT desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9130

ConnectUPS-E Web/SNMP adaptörü

ConnectUPS-E Web/SNMP adaptörü

ConnectUPS-BD Web/SNMP Kart Eaton 9130 UPS için ağ kartıdır. Web, SNMP, e-mail ve güç takip yazılımı desteği ile ağ ortamları için hepsi bir arada, sağlam bir UPS takip çözümüdür.
İşlev: Web/SNMP; https ve SMPT desteği sağlar
Uyumlu olduğu aygıtlar: legacy 9150 and 9305, with cable 1023247 also 9130, 9140, 9155, 9355 and 9395P

Eaton Modbus Kart

Eaton Modbus Kart

Eaton Nodbus Kart Bina Yönetim Sistemi (BMS) vasıtasıyla UPS sistemlerinin sürekli, güvenilir ve hatasız şekilde takip edilmesini sağlayan bir X-Slot UPS bağlantı aygıtıdır.
İşlev: Modbus
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5115RM, 5125, 9140, 9155, BladeUPS, 9395P

ViewUPS-X

ViewUPS-X

XSlot içeren UPSler için ViewUPS-X Uzak durum paneli, arka kapak LCD bilgi ekranı, 4 durum LEDi ve sesli alarm içerir.
İşlev: Uzak durum ekranı
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9395P, 9355, 9155, BladeUPS, 9140, 5115RM

X-Slot Röle Arayüz Kartı

X-Slot Röle Arayüz Kartı

Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar.
İşlev: Röle
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9E, 5115, 9140, 9155, BladeUPS, 9355, 9395P

BD-Slot Röle Arayüz Kartı

BD-Slot Röle Arayüz Kartı

Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar.
İşlev: Röle
Uyumlu olduğu aygıtlar: 9130

Röle Kartı-MS

Röle Kartı-MS

Otomasyon ve bina yönetimi sistemleri ile bağlantı kurar ve AS/400 tipi arayüzlü IBM i Sersisi sunucularına kapatma linki sağlar veya bilgisayarlarla RS232 seri bağlantı kurar.
İşlev: Röle/Seri
Uyumlu olduğu aygıtlar: 5130, 5P, 5PX, 9135, 9SX, 9PX, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

EMP Bağlantı Aygıtı

EMP Bağlantı Aygıtı

Eaton Ortam İzleme Probu (EMP) güç durumlarını takip ettiğiniz kolaylıkta çevresel faktörleri uzaktan incelemenizi sağlar. Bütün Eaton Web kartlarına bağlanır ve sıcaklık, nemlilik ve 2 kontak girdisi için takip özelliği ekler.
İşlev: Ortam izleme
Uyumlu olduğu aygıtlar: Ağ kartı – MS, Ağ ve MODBUS kartı – MS, ConnectUPS – X, ConnectUPS – BD, ConnectUPS-E, PowerXpert UPS Gateway kartı

APC Yazilim - PowerChute® Kişisel Sürüm - APC Back-UPSler için

PowerChute® Personal Edition – Kişisel Sürüm

Yerel haberleşme özelliğine sahip APC Back-UPS ile uyumludur

Güç ve enerji yönetimi özelliklerine sahip kullanımı kolay, güvenli sistem kapatma yazılımı.

PowerChute Personal Edition - APC

Ev akü desteği kullanıcıları için ideal seçim.

PowerChute Personal Edition yazılımı uzun süreli enerji kesintisi durumunda sistemin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar ve potansiyel veri bozulmalarını önler. Kural dışı kullanılırlık için tasarlanmıştır, ilk-kullanıcılara APC'nin endüstri-öncüsü güç yönetim deneyimi esaslı optimal koruma sağlar. Kullanıcılar ayrıca özel durumları için PowerChute ayarlarını değiştirme seçeneğine sahiptir. Enerji maliyeti ve CO2 bilgileri korunan ekipman tarafından tüketilen enerji hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanıza imkan tanır ve enerji planları maliyet tasarrufu sağlar. Not: Özellikler Back-UPS modeli ve işletim sistemine göre değişir

Model Listesi

Ürünler

Parça Numarası

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)

SFPCPE302

Back-UPS HS v1.0.0 Management Tool

SFPCPEHS100

PowerChute Kişisel Sürüm Özellikler & Faydalar

Enerji kullanım raporu

Korunan ekipmanlarınızla ilgili verileri baz alan enerji kullanım bilgileri edinin.

Enerji maliyeti

Korunan ekipmanınıza enerji verme maliyetini öğrenin.

CO2 Emisyon Raporlama

Korunan ekipmanınıza enerji vermenin çevresel etkilerini izleyin.

Enerji koruma planları

Çevre aygıtları tarafından tüketilen enerji azaltacak kullanımı kolay planlar seçerek tasarruf edin.

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Hazırda bekleme

Bütün sistem durumunu korur ve sorun giderme süresini hızlandırır.

Yönetilebilirlik

Güç performansı

Elektrik kesintisi ve zaman içerisinde meydana gelen parazitler gibi güç problemlerini özetler.

Bir bakışta durum

Kolay erişilebilir güç durumu

Otomatik sistem testi

Periyodik batarya otomatik testi değiştirilmesi gereken bataryanın erken tespitini sağlamaktadır.

Uyumluluk

PowerChute Kişisel Versiyonu OS Uyumlu

Bu yazılım, sayısız işletim sistemini ve işlemciyi destekler. Daha fazla bilgi için, lütfen
buraya tıklayın.

Back-UPS modelleri ile uyumlu

Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS RS

Kolaylık

Montaj

Hızlı, kolay kurulum ilk kez kullananlar için tahminleri yapılandırma dışına taşır

Bağlama-duyarlı yardım

Uzmanlık dilinden bağımsız, bağlama duyarlı yardım, sorulara hızlı cevaplar sunar

Geceleri özel sessiz çalışma

Back-UPS HS v1.0.0 Management Tool

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Hazırda bekleme

Bütün sistem durumunu korur ve sorun giderme süresini hızlandırır.

Yönetilebilirlik

Güç performansı

Elektrik kesintisi ve zaman içerisinde meydana gelen parazitler gibi güç problemlerini özetler.

Bir bakışta durum

Kolay erişilebilir güç durumu

Otomatik sistem testi

Periyodik batarya otomatik testi değiştirilmesi gereken bataryanın erken tespitini sağlamaktadır.

Uyumluluk

PowerChute Kişisel Versiyonu OS Uyumlu

Back-UPS modelleri ile uyumlu

Back -UPS ES, Back -UPS CS, Back -UPS LS, Back -UPS RS

Yazılım indirme linki için tıklayınız

APC Yazilim - PowerChute® İşletme Sürümü - APC Smart-UPS (5kVA ve altı) için

PowerChute® Business Edition – İşletme Sürümü

APC Smart-UPS 5kVA ve altı ile uyumludur

PowerChute Business Edition 5 Kullanıcı - v9.1.1

Özel seri bağlantılar veya USB kullanarak 25 sunucu ve çalışma istasyonuna kadar ileri UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve enerji raporlama.

PowerChute Business Edition - APC

PowerChute Business Edition yazılımı UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve yenilikçi enerji yönetim kapasitesi sunar. Uzun süreli elektrik kesintilerinde, gözetimsiz kapatmada hiçbir bilginin kaybolmaması ve onarım için gereken sürenin en aza indirgenmesi sağlanır. Enerji maliyeti ve CO2 raporlama IT ekipmanı tarafından tüketilen enerjinin daha iyi anlaşılmasını ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesini sağlar. Çok değerli risk belirleme raporları kullanılabilirlik için potansiyel tehlikeleri tespit eder ve gelişmiş analiz özellikleri potansiyel UPS ve güç ile ilgili problemlerin meydana gelmeden önce belirlenmesine yardımcı olur, bu sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Model Listesi

Ürünler

Parça Numarası

PowerChute Business Edition 5 Node - v9.1.1

SFPCBE911

PowerChute Business Edition Deluxe 25 Node - v9.1 CD

SSPCBE91-25

PowerChute İşletme Sürümü

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Planlama özelliği

Bağlanan ekipman ve UPS'lerin kapatılması ve yeniden yüklenmesi için kendinize ait bir zamanlama ayarlayın.

Sıralı kapatma ve yeniden başlatma

Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Yük Dağıtımı

Daha az öneme sahip ekipmanları hariç tutmak ve çalışma süresini korumak için önceden belirlenen bir sıralama ile seçilen çıkış gruplarını kapatın (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Çıkış grubu kontrol

Teknisyenleri uzaktaki alanlara göndermeye gerek kalmadan seçilen çıkış gruplarını açın/kapatın, yeniden başlatın veya kapatın (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Enerji Yönetimi

Enerji kullanım raporu

Korunan ekipmanlarınızla ilgili verileri baz alan enerji kullanım bilgileri edinin.

Enerji maliyeti

Korunan ekipmanınıza enerji verme maliyetini öğrenin.

CO2 Emisyon Raporlama

Korunan ekipmanınıza enerji vermenin çevresel etkilerini izleyin.

Ayarlanabilir enerji maliyetleri

Hatasız enerji maliyet raporları için değişen enerji maliyetlerinizi güncelleyin

Kullanılabilirlik

Risk değerlendirme özeti

Eskiyen güç kaynakları veya yetersiz çalışma süresi gibi donanımızın kullanılabilirliğine yönelik olası tehditleri tanımlayarak çalışma süresini maksimum hale getirin.

Güç durum özeti

Sık ya da uzayan düşük ve yüksek gerilimleri saptayarak gücü analiz edin.

Güç analiz grafiği

Periyodik olarak, sürekli ortaya çıkan güç kesintilerini kolayca tanımlamak için güç ve UPS olaylarını günün veya haftanın zamanlarına göre grafiklendirin.

Voltaj analizi

Yüksek ve düşük transfer parametreleri arasında olmasını sağlamak giriş hattı voltajı süre aşımını gösterir.

Yönetilebilirlik

Çoklu Smart-UPS Yönetimi

Batarya değiştirme tarihi ve kalan çalışma süresi gibi merkezi olarak gösterilen parametreler için UPS durumu genel bakışını özelleştirin.

Önerilen eylemler

Problem tanımlarının, önerilen eylemlerle birlikte sunulması eğitim ihtiyacını azaltır, yayılımı kolaylaştırır ve sorun gidermeyi hızlandırır.

Akıllı Akü Yönetimi

Yazılım kullanıcı arayüzündeki batarya değiştirme tarihi ve Yedek Batarya Kartuşu (RBC) numarası, doğru online RBC siparişi için gereken linki sağlar.

Bildirim

Önemli durumlara zamanında müdahale edildiğinden emin olmak için problemleri öğrenin.

Veri kaydetme

Sorunlu gidişleri şiddetlenmeden veya veri kayıtlarını analize göndermeden önce tanımlayın.

Durum kaydetme

Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.

Komut dosyasını çalıştırın

Güç sorunlarına karşı yapılacak eylemleri özelleştirin.

Kolaylık

Keşif

APC UPS’leri keşfetmek için uzak ağ parçalarını veya belirleyerek veya bir IP adres aralığı belirleyerek uygulamayı hızlandırın.

Parola Güvenliği

Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.

SMTP Kimlik Doğrulama

E-posta doğrulamak için Güvenli Posta Transfer Protokolü desteği

Güvenli haberleşme

Varsayılan bağlantı olarak güvenli HTTPS web erişimi, cihaz ile müşteri arabirimleri arasındaki haberleşmenin yorumlanamamasını sağlar.

İlk Ayar Sihirbazı

Kolay konfigürasyon ve hızlı IT cihazı koruması

PowerChute İşletme Sürümü

PowerChute Business Edition Deluxe 25 Kullanıcı - v9.1 CD

Özel seri bağlantılar veya USB kullanarak 25 sunucu ve çalışma istasyonuna kadar ileri UPS yönetimi, güvenli sistem kapatma ve enerji raporlama.

Yazılım indirme linki için tıklayınız

APC Yazilim - PowerChute® Network Shutdown – Ağdan Kapatma

PowerChute® Network Shutdown – Ağdan Kapatma

Birden fazla sunucunun güvenilir ağ tabanlı kapatılmasını saplar. APC haberleşme kartı yüklü tüm UPS'ler ile uyumludur.

PowerChute Network Shutdown - APC

PowerChute Ağ Kapatma, APC UPS Ağ Yönetim Kartı ile birlikte çalışarak fiziksel ve sanal IT ortamınızı IT elverişlilik tehditlerine karşı korur. Fiziksel sunucularınızın ve sanal makinelerinizin ağ tabanlı ve işletmensiz kapatılması veri bütünlüğünü korur ve uzun süreli güç kesintilerinde sistemin arıza süresini kısaltır. Ölçeklenebilir mimarisi neredeyse sınırsız sayıda istemci sistemini destekler. PowerChute Ağ Kapatma, tarayıcı arayüzünden kolaylıkla ayarlanabilir ve Tek, Yedek ve Paralel UPS konfigürasyonlarını destekler.

Model Listesi

Ürünler

Parça Numarası

PowerChute Network Shutdown v3.0.1

SFPCNS301

PowerChute Network Shutdown v3.1

SFPCNS31

PowerChute Network Shutdown v3.1 for NETGEAR

SFPCNS31-RNAS

PowerChute Network Shutdown v3.1 for Virtualization

SFPCNS31-V

PowerChute Ağdan Kapama

Koruma

İşletim sistemi kapanışı

Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.

Sıralı Sunucu Kapatma

Öncelikli sunucuların çalışma süresini uzatmak için aynı UPS'in güç verdiği farklı sunucuların kapanma sırasını belirler.

Sıralı ağ kapatma ve yeniden yükleme

Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).

Komut dosyasını çalıştırın

Güç sorunlarına karşı yapılacak eylemleri özelleştirin.

Güvenli haberleşme

Varsayılan bağlantı olarak güvenli HTTPS web erişimi, cihaz ile müşteri arabirimleri arasındaki haberleşmenin yorumlanamamasını sağlar.

Sanallaştırma

Sanal Küme Desteği

Sanal makine transferini, sanal makine kapatmayı ve Sanal Kümelerde ana bilgisayar kapatmayı destekler.

Sanal Küme Görünümü

Sanal Küme ortamınızı ve UPS kurulumunuzu tek bir ekranda grafikle göstererek UPS ve Ana Bilgisayar konfigürasyonunuzu sezgisel arayüzle gösterir.

Sanal Makine Transferi

UPS kritik olaylarından etkilenmeyen ana bilgisayarlara sanal makine transferini tetikler.

VMware vApp Kapatma

Sanal makine kapatma/çalıştırma sırasının kontrolü için VMware vApps kapatmayı ve çalıştırmayı sağlar.

VMware Sanal Cihaz

Kolay kurulum için sanal araç olarak PowerChute kurma seçeneği.

VMware vSphere Plugin

vSphere Plugin seçeneği, PowerChute'yi vCenter Sunucusuna entegre ederek vSphere İstemcisi ile PowerChute izleme ve yönetme imkanı sağlar.

Yönetilebilirlik

Tarayıcı ile erişilebilir

Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.

Adım adım yapılandırma sihirbazı

Kurulum ve ayar süresini kısaltır. İlk kurulumdan sonra bile konfigürasyonda değişikliğe izin verir.

Metin tabanlı INI konfigürasyon dosyası

Konfigürasyon ayarlarının arşivlenmesi ve ayarların bir vekilden diğerine kopyalanması esnekliğini sunar.

Ağ-tabanlı kapatma

UPS ve korunan sunucuların seri kablolar üzerinden bağlanması gerekliliğini ortadan kaldırarak kablo karmaşasını azaltır.

Uyumluluk

PowerChute Network Kapatma OS Uyumlu

İşletim sistemi ve işlemciniz için doğru yazılım versiyonunu bulmak için Kullanım Kılavuzları & Kurulum Kılavuzları altındaki uyumluluk tablosuna bakınız.
Güç Kanalı Network Kapama uyum tablosu için burayı tıklayınız.

IPv6 Destek

IPv6 protokolü kullanarak ağ üzerinde çalışabillir

Yedek UPS konfigürasyon desteği

Yedek UPS konfigürasyonunda 4 UPS'yi destekler. Yedek Konfigürasyondaki tüm UPS'ler aynı UPS ailesinden olmalıdır.

Paralel-UPS konfigürasyon desteği

Yapılabilir olaylar için tek UPS sistemi olarak Paralel UPS konfigürasyonunu tanır (paralel uyumlu UPS cihazlarında).

Kullanılabilirlik

Durum kaydetme

Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.0.1

Parça No: SFPCNS301

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.1

Parça No: SFPCNS31

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.1 for NETGEAR

Parça No: SFPCNS31-RNAS

PowerChute Network Kapatma

PowerChute Network Shutdown v3.1 for Virtualization

Parça No: SFPCNS31-V

Yazılım indirme linki için tıklayınız

LONG Akülerde kullanılan terminal tipleri

LONG Akülerde kullanılan terminal tipleri

LONG aküler yüksek nitelikte geçirgenlik özelliklerine sahip metal konektörler ile üretilir. Standart olarak sunulan konektör tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Standart konektörler dışında talep edilebilecek konektör tipleri minimum sipariş adetleri (palet adedi) sınırlaması ile sipariş edilebilir ve 8-12 hafta içinde teslim edilebilir.

Long - F1 terminali ile F2 Terminali arasındaki farklar

F1 terminali ile F2 Terminali arasındaki farklar

Küçük kapasite akülerde (5Ah, 7Ah, 9Ah ve benzerleri) F1 ve F2 konektörler tercih edilir. Bu konektör tipi ölçek olarak çok küçük olduğundan genellike akü üreticileri iletkenliği en yüksek olan basit metal (teneke) malzemeyi tercih ederler.

F1 ve F2 konektörler genellikle bağlantı ucu olarak basit plastik bağlantı içinde uçlar ile kullanılır. Klipsli sistemler de mevcuttur. Plastikli bağlantılar çok çeşitli boy ve genişlikte bulunabilir. Özellikle mobil veya yarı-mobil bir cihaz veya uygulama içinde kullanılıyor ise, veya genel bir öneri olarak tüm plastik içindeki bağlantı uçlarının F1 ve F2 konektörlere silikonlanması yararlı olacaktır.

F1 ve F2 terminaller görünüşte çok benzer görünebilirler ancak aralarında ölçek farkı vardır.

F1

F1

F2

F2

F1 Konektörü No. 187 olarak da adladırılır çünkü 0.187" genişliğindedir; yani 4.75 mm.

F2 Konektörü No. 250 olarak da adladırılır çünkü 0.25" genişliğindedir. yani 6.35 mm.

F1 ve F2 konektörleri arasındaki ölçü farkı 1/16” yani 1,59mm dir.

F1 ve F2 Karşılaştırma

Bu küçük fark bazı özel uygulamalarda önemli bir detay olabilir. F1 konektörler ile F2 bağlantı uçları arasında adaptör bağlantı uçları kullanılabilir.

Betsis Enerji stoklarında bulunan tüm LONG düşük kapasite akülerinde F2 terminali tercih edilmektedir. F1 terminal gerektirecek özel bir uygulama için özel üretim konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

APC SRC Serisi 2kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W
SRC2000I 1 s. 38 dk. 30 dk. 19 dk. 13 dk. 11 dk. 7 dk. 4 dk.
APC SRC Serisi 1kVA farklı güçlerde çalışma zamanları

UPS Modeli

200 W

500 W

700 W

SRC1000I

34 dk.

11 dk.

7 dk.

APC SRC Serisi 3kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W
SRC3000XLI 1 s. 57 dk. 47 dk. 32 dk. 23 dk. 20 dk. 14 dk. 10 dk. 7 dk.
SRC3000XLI + (1)SRC96XLBP2S 4 s. 29 dk. 1 s. 51 dk. 1 s. 17 dk. 58 dk. 51 dk. 37 dk. 28 dk. 21 dk.
SRC3000XLI + (1)SRC96XLBP 10 s. 12 dk. 4 s. 17 dk. 3 saat 2 s. 16 dk. 2 s. 1 dk. 1 s. 29 dk. 1 s. 10 dk. 54 dk.
SRC3000XLI + (2)SRC96XLBP 19 s. 43 dk. 8 s. 19 dk. 5 s. 51 dk. 4 s. 27 dk. 3 s. 58 dk. 2 s. 57 dk. 2 s. 20 dk. 1 s. 47 dk.
SRC3000XLI + (3)SRC96XLBP 29 s. 58 dk. 12 s. 41 dk. 8 s. 56 dk. 6 s. 48 dk. 6 s. 4 dk. 4 s. 32 dk. 3 s. 35 dk. 2 s. 46 dk.
SRC3000XLI + (4)SRC96XLBP 40 s. 46 dk. 17 s. 16 dk. 12 s. 10 dk. 9 s. 17 dk. 8 s. 17 dk. 6 s. 11 dk. 4 s. 54 dk. 3 s. 47 dk.
APC SRC Serisi 5kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W 2500 W 3000 W 3400 W
SRC5000XLI 2 s. 54 dk.
1 s. 11 dk.
49 dk.
36 dk.
32 dk.
22 dk.
17 dk.
12 dk.
8 dk.
6 dk.
4 dk.
SRC5000XLI +
(1)SRC192XLBP2
6 s. 37 dk.
2 s. 46 dk.
1 s. 55 dk.
1 s. 27 dk.
1 s. 17 dk.
57 dk.
44 dk.
33 dk.
25 dk.
19 dk.
16 dk.
SRC5000XLI + (2)SRC192XLBP2
10 s. 42 dk.
4 s. 29 dk.
3 s. 9 dk.
2 s. 23 dk.
2 s. 7 dk.
1 s. 34 dk.
1 s. 13 dk.
56 dk.
43 dk.
34 dk.
29 dk.
SRC5000XLI + (3)SRC192XLBP2
15 s. 1 dk.
6 s. 19 dk.
4 s. 26 dk.
3 s. 23 dk.
3 saat
2 s. 14 dk.
1 s. 45 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 1 dk.
49 dk.
42 dk.
SRC5000XLI + (4)SRC192XLBP2
19 s. 31 dk.
8 s. 14 dk.
5 s. 48 dk.
4 s. 25 dk.
3 s. 56 dk.
2 s. 55 dk.
2 s. 18 dk.
1 s. 46 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 5 dk.
56 dk.
SRC5000XLI + (5)SRC192XLBP2
24 s. 11 dk.
10 s. 13 dk.
7 s. 11 dk.
5 s. 29 dk.
4 s. 53 dk.
3 s. 38 dk.
2 s. 52 dk.
2 s. 13 dk.
1 s. 42 dk.
1 s. 22 dk.
1 s. 10 dk.
SRC5000XLI + (6)SRC192XLBP2
28 s. 59 dk.
12 s. 15 dk.
8 s. 38 dk.
6 s. 35 dk.
5 s. 52 dk.
4 s. 23 dk.
3 s. 27 dk.
2 s. 40 dk.
2 s. 3 dk.
1 s. 39 dk.
1 s. 25 dk.
SRC5000XLI + (7)SRC192XLBP2
33 s. 54 dk.
14 s. 21 dk.
10 s. 6 dk.
7 s. 43 dk.
6 s. 52 dk.
5 s. 8 dk.
4 s. 3 dk.
3 s. 8 dk.
2 s. 25 dk.
1 s. 57 dk.
1 s. 41 dk.
SRC5000XLI + (8)SRC192XLBP2
38 s. 56 dk.
16 s. 29 dk.
11 s. 37 dk.
8 s. 52 dk.
7 s. 54 dk.
5 s. 54 dk.
4 s. 40 dk.
3 s. 37 dk.
2 s. 47 dk.
2 s. 15 dk.
1 s. 56 dk.
APC SRC Serisi 6kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W 2500 W 3000 W 3400 W 4000 W
SRC6000XLI 2 s. 54 dk.
1 s. 11 dk.
49 dk.
36 dk.
32 dk.
22 dk.
17 dk.
12 dk.
8 dk.
6 dk.
4 dk.
3 dk.
SRC6000XLI + (1)SRC192XLBP2
6 s. 37 dk.
2 s. 46 dk.
1 s. 55 dk.
1 s. 27 dk.
1 s. 17 dk.
57 dk.
44 dk.
33 dk.
25 dk.
19 dk.
16 dk.
12 dk.
SRC6000XLI + (2)SRC192XLBP2
10 s. 42 dk.
4 s. 29 dk.
3 s. 9 dk.
2 s. 23 dk.
2 s. 7 dk.
1 s. 34 dk.
1 s. 13 dk.
56 dk.
43 dk.
34 dk.
29 dk.
23 dk.
SRC6000XLI + (3)SRC192XLBP2
15 s. 1 dk.
6 s. 19 dk.
4 s. 26 dk.
3 s. 23 dk.
3 saat
2 s. 14 dk.
1 s. 45 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 1 dk.
49 dk.
42 dk.
34 dk.
SRC6000XLI + (4)SRC192XLBP2
19 s. 31 dk.
8 s. 14 dk.
5 s. 48 dk.
4 s. 25 dk.
3 s. 56 dk.
2 s. 55 dk.
2 s. 18 dk.
1 s. 46 dk.
1 s. 21 dk.
1 s. 5 dk.
56 dk.
46 dk.
SRC6000XLI + (5)SRC192XLBP2
24 s. 11 dk.
10 s. 13 dk.
7 s. 11 dk.
5 s. 29 dk.
4 s. 53 dk.
3 s. 38 dk.
2 s. 52 dk.
2 s. 13 dk.
1 s. 42 dk.
1 s. 22 dk.
1 s. 10 dk.
58 dk.
SRC6000XLI + (6)SRC192XLBP2
28 s. 59 dk.
12 s. 15 dk.
8 s. 38 dk.
6 s. 35 dk.
5 s. 52 dk.
4 s. 23 dk.
3 s. 27 dk.
2 s. 40 dk.
2 s. 3 dk.
1 s. 39 dk.
1 s. 25 dk.
1 s. 10 dk.
SRC6000XLI + (7)SRC192XLBP2
33 s. 54 dk.
14 s. 21 dk.
10 s. 6 dk.
7 s. 43 dk.
6 s. 52 dk.
5 s. 8 dk.
4 s. 3 dk.
3 s. 8 dk.
2 s. 25 dk.
1 s. 57 dk.
1 s. 41 dk.
1 s. 23 dk.
SRC6000XLI + (8)SRC192XLBP2
38 s. 56 dk.
16 s. 29 dk.
11 s. 37 dk.
8 s. 52 dk.
7 s. 54 dk.
5 s. 54 dk.
4 s. 40 dk.
3 s. 37 dk.
2 s. 47 dk.
2 s. 15 dk.
1 s. 56 dk.
1 s. 36 dk.
APC SRC Serisi 10kVA farklı güçlerde çalışma zamanları
UPS Modeli 200 W 500 W 700 W 900 W 1000 W 1300 W 1600 W 2000 W 2500 W 3000 W 3400 W 4000 W 6000 W 8000 W
SRC10000XLI 11 s. 14 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 31 dk. 1 s. 51 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 11 dk. 55 dk. 41 dk. 30 dk. 24 dk. 20 dk. 15 dk. 8 dk. 4 dk.
SRC10000XLI + (1)SRC240XLBP3 25 s. 24 dk. 8 s. 38 dk. 5 s. 48 dk. 4 s. 18 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 46 dk. 2 s. 9 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 14 dk. 59 dk. 51 dk. 41 dk. 24 dk. 15 dk.
SRC10000XLI + (2)SRC240XLBP3 40 s. 52 dk. 13 s. 56 dk. 9 s. 22 dk. 6 s. 57 dk. 6 s. 8 dk. 4 s. 30 dk. 3 s. 30 dk. 2 s. 41 dk. 2 s. 2 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 24 dk. 1 s. 8 dk. 41 dk. 28 dk.
SRC10000XLI + (3)SRC240XLBP3 57 s. 16 dk. 19 s. 33 dk. 13 s. 9 dk. 9 s. 47 dk. 8 s. 38 dk. 6 s. 20 dk. 4 s. 57 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 54 dk. 2 s. 19 dk. 2 saat 1 s. 38 dk. 59 dk. 41 dk.
SRC10000XLI + (4)SRC240XLBP3 74 s. 23 dk. 25 s. 24 dk. 17 s. 6 dk. 12 s. 43 dk. 11 s. 14 dk. 8 s. 15 dk. 6 s. 27 dk. 4 s. 57 dk. 3 s. 47 dk. 3 s. 2 dk. 2 s. 37 dk. 2 s. 9 dk. 1 s. 18 dk. 55 dk.
SRC10000XLI + (5)SRC240XLBP3 92 s. 5 dk. 31 s. 28 dk. 21 s. 12 dk. 15 s. 46 dk. 13 s. 56 dk. 10 s. 13 dk. 8 saat 6 s. 8 dk. 4 s. 42 dk. 3 s. 47 dk. 3 s. 15 dk. 2 s. 41 dk. 1 s. 38 dk. 1 s. 8 dk.
SRC10000XLI + (6)SRC240XLBP3 110 s. 18 dk. 37 s. 42 dk. 25 s. 24 dk. 18 s. 54 dk. 16 s. 42 dk. 12 s. 16 dk. 9 s. 36 dk. 7 s. 22 dk. 5 s. 39 dk. 4 s. 33 dk. 3 s. 55 dk. 3 s. 13 dk. 1 s. 58 dk. 1 s. 23 dk.
SRC10000XLI + (7)SRC240XLBP3 128 s. 59 dk. 44 s. 5 dk. 29 s. 43 dk. 22 s. 7 dk. 19 s. 33 dk. 14 s. 21 dk. 11 s. 14 dk. 8 s. 38 dk. 6 s. 38 dk. 5 s. 20 dk. 4 s. 36 dk. 3 s. 47 dk. 2 s. 19 dk. 1 s. 38 dk.
BX650LI-GR Akü Değişim Bilgileri

APCRBC110

Replacement Battery Cartridges

* APC BX650LI-GR ups modeli için RBC(TM) orijinal ve tam uyumlu aküler..

* Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

BX1100CI-GR Akü Değişim Bilgileri

APCRBC113

Replacement Battery Cartridges

* APC BX1100CI-GR ups modeli için RBC(TM) orijinal ve tam uyumlu aküler..

* Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

BX650CI Akü Değişim Bilgileri

BX650CI

Replacement Battery Cartridges

* APC BX650CI ups modeli için RBC(TM) orijinal ve tam uyumlu aküler..


* Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Eaton 93PM Animasyonlu Tur (İngilizce)

Eaton 9PX Tanıtım Videosu

Eaton E Serisi NV ve DX UPS Tanıtım Videosu

93E UPS 15-80kVA için ısı değerleri

93E UPS Kontrol Paneli

ATS30N arıza çözümleri

Problem

Muhtemel Sebebi

Çözümü

Panel ön bölümündeki bütün LED’ler kapalı

1. ve 2. güç kaynağı bağlı değil

Çıkışta aşırı yük olmadığını kontrol edin. Her iki giriş kaynağının aktif olduğunu kontrol edin. Sigortaları kontrol edin

S1 veya S2 LED’i yanmıyor

Güç girişleri limitler dışında

Giriş kaynaklarının düzgün bağlandığını kontrol edin. Sigortaları tekrar devreye alın

Hata LED’i yanıp sönüyor

Çıkışta aşırı yük ya da aşırı ısınma

Bağlı yükleri çıkartıp tek tek ekleyin. Ortam sıcaklığını kontrol edin

AP9631 Web/SNMP kartında şifre unutma sonrası resetlemenin yapılması

How to Recover from a Lost Password

You can use a local computer that connects to the Network Management Card through the serial port to access the command line interface.

1. Select a serial port at the local computer, and disable any service that uses that port.

2. Connect the provided serial cable (part number 940-0299) to the selected port at the computer and to the configuration port at the Network Management Card.

3. Run a terminal program (such as HyperTerminal®) and configure the selected port for 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control.

4. Press ENTER, repeatedly if necessary, to display the User Name prompt. If you are unable to display the User Name prompt, verify the following:

- The serial port is not in use by another application.

- The terminal settings are correct as specified in step 3.

- The correct cable is being used as specified in step 2.

5. Press the Reset button. The Status LED will flash alternately orange and green. Press the Reset button a second time immediately while the LED is flashing to reset the user name and password to their defaults temporarily.

6. Press ENTER, repeatedly if necessary, to display the User Name prompt again, then use the default, apc, for the user name and password. (If you take longer than 30 seconds to log on after the User Name prompt is redisplayed, you must repeat step 5 and log on again.)

7. At the command line interface, use the following commands to change the User Name and Password settings, both of which are now apc:

user -an yourAdministratorName

user -ap yourAdministratorPassword

For example, to change the Administrator user name to Admin, type:

user -an Admin

8. Type quit or exit to log off, reconnect any serial cable you disconnected, and restart any service you disabled.

LCD Ekranda Görülebilen Bilgiler

1- UPS şebekede

2- UPS aküden çalışıyor

3- UPS yeşil modda çalışıyor

4- UPS’e bağlı yüklerin grafiği

5- UPS akülerinin doluluk - şarj grafiği

6- UPS sesli alarm bilgileri

UPS Tarafından Yapılan Ölçümler ve İncelenebilecek Bilgiler

1- UPS giriş ve UPS çıkış gerilimi

2- UPS’e bağlı yüklerin Watt, VA veya % olarak görüntülenmesi

3- UPS çıkış akımı ve frekansı değerleri

4- UPS olay sayacı

5- Elektrik kesintilerinde tahmini aküden çalışma süresi

PM& Serilerinde Yönetim Özellikleri

* Akım Koruma (Surge Protection) LED: Var

* Topraklama Uygun (Ground OK) LED: Var

* Tekrar Çalıştırılabilir Sigorta (Resettable Circuit Breaker): Var

* Güç Düğmesi (Power Switch): Anahtar Var

PM& Serilerinde Koruma Özellikleri

* Akım Koruma: Bütün çıkışlarda Akım koruma özelliği var.

* Joule Oranı: 1836 J

* Maksimum Koruma Akımı: 72,000 Amper

* Maximum Koruma Voltajı: 6,000 Volt

* EMI/RFI Gürültü Filtreleme: <40 db

AP7821 PDUlarda Yazılım Güncelleme

PDU'nuza seri port'tan uyumlu kablo ile bilgisayarınızdan erişin.

Hyperterminal programına 9600,8,No,1, No flow ayarlarını yapın.

ENTER tuşuna sürekli basıp user name yazısını görün. PDU üzerindeki Reset düğmesine basın.

Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

Control Console menüsünden, System, Tools, File Transfer ve ardından XMODEM öğelerini seçin.

Sistem, Perform transfer with XMODEM –CRC (Aktarımı XMODEM kullanarak mı yapmak istiyorsunuz ?) sorusunu soracaktır.

Yes

yazın ve ENTER tuşuna basın.

Sistem, aktarım hızı seçmenizi ve terminal ayarlarınızı aktarım hızına göre değiştirmenizi isteyecektir.

ENTER tuşuna basarak Kabin İçi PDU'nun yüklemeyi kabul etmesini sağlayın.

Terminal programında, XMODEM iletişimkuralını kullanarak dosyayı gönderin. Yükleme tamamlandığında PDU yeniden başlayacaktır.

AP8858EU3 Voltaj ve Giriş Güçleri

100-240 Voltajlar arası çalışabilmektedir.

16A Giriş Akımı ile destekli kullanılabilen AP8858EU3 PDU 18 Adet 10Amper ve 2 Adet 16Amper çıkışı kullanılarak yük dağıtımı yapılabilir.

3S700DIN Kutu İçeriği

Giriş Kablosu, USB Haberleşme Kablosu, 20 farklı dilde yapılmış kullanım kılavuzu ve güvenlik direktifleri dökümanı.

5PX1500RT-120V Kutu İçeriği

Dört Dikmeli Kabinetler için Montaj Kiti

Kullanım kılavuzu CD'si

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

Hızlı kullanım Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

USB Kablo

9PX1500RT-120V Kutu İçeriği

Dört Dikmeli kabinetler için montaj Kiti

Kullanım kılavuzu

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

Güvenlik Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

USB Kablo

9PX3000RT-120V Kutu İçeriği

Dört Dikmeli kabinetler için montaj Kiti

Kullanım kılavuzu

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

Güvenlik Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

USB Kablo

5SC750-120V Kutu İçeriği

Kullanım kılavuzu CD'si

Intelligent Power Suite Yazılım CD'si

USB Kablo

Güvenlik Kılavuzu

RS-232 serial Kablo

SMX1500RMI2U Kutu İçeriği

Yazılım İçeren CD,

Dokümantasyon CD'si,

Montaj Kılavuzu,

Kabin Montaj Destek Rayları,

Çıkarılabilir Destek Ayakları,

Akıllı UPS Sinyalli RS-232 Kablosu ,

USB Kablosu

SMX120RMBP2U Akü Grubu Beklediğim Süreyi Sağlamıyor !

Akülerin şarjı olmamıştır. Elektrik kesintisi sonrası 8 Saat şarj beklemesi gereklidir. Bu süre sonrası da besleme yapmıyor ise SMX120RMBP2U içindeki akülerin değişimi gerekebilir. Akü grubunun takılı olduğu UPS'in de şarj durumu ölçülmeli ve izlenmelidir.

9PX2000RT-120V Kutu İçeriği

Dört dikmeli kabinetler için montaj kiti

Güvenlik el kitabı

Kullanım kılavuzu

Yer (Tower) tipi montaj isteklerinde montaj ayakları

RS-232 seri kablo

USB kablosu

Akıllı Güç Yazılımı CD'si

Ürünlerden, duyurulardan haberdar olmak için kaydolun.